Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 juni

  Åtta år senare: Slussenmålet avgjort

  Lantbrukare i Mälardalen och Stockholms stad har träffat förlikning om skada på jordbruksmark, skriver advokat Fredrik Bonde i ett pressmeddelande.

   Bakgrunden till tvisten är att vattennivån i Mälaren höjs i samband med bygget av nya Slussen i centrala Stockholm.
  Bakgrunden till tvisten är att vattennivån i Mälaren höjs i samband med bygget av nya Slussen i centrala Stockholm. FOTO: Pontus Orre/Aftonbladet/TT

  Det var i mars förra året som Mark- och miljödomstolen gick på kommunens linje i fråga om vilka ersättningsnivåer som skulle betalas ut när kommunen fick utökade möjligheter att reglera Mälarens vattenlinje, motverka översvämningar och säkra Mälaren som dricksvattentäkt.

  Stor besvikelse rådde bland de drygt 650 påverkade lantbrukarna runt Mälaren och fallet togs vidare upp i Mark- och Miljööverdomstolen. Stockholms stad var däremot nöjd med domen.

  ”Det har rått djup oenighet mellan parterna om storleken på den skadeersättning som Mälarens nya reglering kommer att förorsaka i lantbruksverksamheten runt Mälaren”, säger advokat Fredrik Bonde, Landahl Advokatbyrå, som tillsammans med kollegan advokat Carolina Gustavsson företrätt huvuddelen av de drabbade lantbrukarna i processen.

  Förlikning

  Och efter åtta år och fyra domstolsprocesser är den infekterade tvisten över.

  Ett fyrtiotal drabbade lantbrukare i Mälardalen och Staden träffade förlikning under pågående huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt.

  ”För Stadens del innebär eftergiften att man förbundit sig att till jordbrukarna utge ersättning med belopp som Staden i processens inledning medgav att utge, och som mark- och miljödomstolen dömde ut i den överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, med uppräkning om 33,3 %. Vidare har Staden förbundit sig att betala jordbrukarnas rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen” skriver Fredrik Bonde.

  ”Inga vinnare eller förlorare”

  Förlikningen innebär vare sig vinnare eller förlorare enligt Fredrik Bonde och han menar att flera på lantbrukarsidan säkerligen kommer ha ”ytterligare beröringspunkter med Staden i framtiden”.

  Han fortsätter:

  ”Det brukar heta att kännetecknade för en bra förlikning är att ingen av parterna är helt nöjda med överenskommelsen. För en del av de drabbade jordbrukarna är det säkerligen på detta sätt, säger Fredrik Bonde”.

  Relaterade artiklar

  Till toppen