Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 4 oktober 2018

  ATL:s tekniklexikon

  Vad är SCR-teknik och vad är det för skillnad på de olika utsläppskraven? Här går ATL igenom. Följ med in i vårt tekniklexikon som uppdateras löpande.

  Tekniken begåvas ständigt med nya termer som kan vara svåra att hålla koll på. Här samlar vi några av dem. Listan uppdateras löpande, och termerna anges i bokstavsordning.

  Vad är 5G?

  5G eller femte generationens mobilnät som det också kallas är en teknik som kommer ge samhället och inte minst lantbruket nya möjligheter att koppla upp ny utrustning. Dels innebär tekniken att det kommer vara möjligt att överföra stora bild- och datamängder, vilket är praktiskt om man vill styra en maskin på distans. Men tekniken kommer även göra det möjligt att koppla upp sensorer som behöver skicka små datamängder under lång tid. Med dagens batteriteknik är det exempelvis möjligt att bygga marksensorer som kan skicka data i tio år utan batteribyten.

  Vad är Adblue?

  Läs mer under SCR.

  Vad är Artificiell intelligens, AI

  Artificiell intelligens, AI eller maskininlärning är samlingsbegrepp på ett nytt stort forskningsfält som går ut på att simulera intelligens. Inom lantbruket kretsar mycket av forskningen kring att utveckla system som själva kan lära sig vad som är ett ogräs och vad som inte är det. Detta beskrivs i sin tur som mindre tidsödande än att på förhand programmera in alla miljontals utseendevarianter på en viss ogräsart. I Sverige går ett av de mest uppmärksammade projekten ut på att bygga en robot som kan rensa ogräs i lökodlingar.

  Vad är Big Data?

  Är ett samlingsbegrepp för stora datainsamlingar som kan användas för att dra nya slutsatser. Datainsamlingarna kan ibland kombineras med artificiell intelligens för att dra slutsatser som människan inte kan dra själv.

  Datan kan sedan mynna ut i ett beslutsstöd, där användaren exempelvis får ett mejl där det står att i dag ska du spruta enligt dessa gps-koordinater, eller i dag är rätt tidpunkt att skörda eftersom solen skiner och för att datorsystemet redan har hittat en köpare.

  Datasamlingarna kan byggas upp genom att kombinera uppgifter från maskinparken med marksensorer, väderdata och annan information som lantbrukaren samlar på sig.

  Vad betyder Euroklasserna?

  Utsläppsklasserna för bilar skärps hela tiden, och precis som off-road-segmentet ska motorerna klara en rad gränsvärden. Bland värdena som är mest i ropet just nu återfinns bland annat kväveoxiderna (NOx). Gränsvärdena mäts i gram/km.

  Vad är HVO?

  HVO eller Hydrerad Vegetabilisk Olja är en typ av syntetisk diesel som tillverkas med hjälp av vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Eftersom råvarorna är helt förnyelsebara ger HVO100 en reducering av växthusgaserna med upp till 90 % i jämförelse med fossil diesel.

  Internationellt är även restprodukter från palmoljeodlingen en omdiskuterad råvara i HVO-diesel. Ett annat förnybart alternativ är RME, som tillverkas av rapsolja, och som ofta låginblandas i vanlig diesel. Även RME 100 finns som alternativ för den som bara vill köra på RME.

  Vad är SCR?

  SCR, eller Selektiv katalytisk reduktion, som den svenska översättningen blir är en teknik som är framtagen för att reducera så kallade kväveoxider (NOx) i motoravgaser. För att åstadkomma detta sprutar man in en vätska som innehåller urea. Denna säljs på ofta på välsorterade bensinstationer under varumärket Adblue. I processen omvandlas vätskan till ammoniak, och i reningssteget omvandlas NOx tillsammans med ammoniak till vatten och kväve.

  Kväveoxiderna har på senare tid lyfts fram som ett allt mer problematiskt inslag, framför allt i stadsmiljön. Och i flera städer pågår debatter om att förbjuda framför allt dieselbilar. Kväveoxiderna är hälsofarliga och sammantaget trots den dåliga luftmiljön som partiklarna bidrar till leda till hundratals för tidiga dödsfall varje år.

  Vad är RME?

  RME eller rapsmetylester är ett flytade biobränsle. Bränslet är i grunden billigare än HVO, som sedan tidigare är godkänt för användning i många traktorer. Problemet är att HVO:n aldrig kommer räcka till hela världsmarknaden. Därför behövs alternativ. I dag går det att använda RME 100 i både bussar och lastbilar, medan antalet traktor- och bilmodeller är starkt begränsade sett till garantiåtagandena.

  Fördelen med RME, förutom att det är förnybart, är att det inte är giftigt eller brandfarligt, vilket gör att bränslet kan transporteras i en tank på pickupen utan några särskilda krav. Dessutom är det en produktion som gynnar lantbruket och ökar Sveriges självförsörjningsgrad på energiområdet.

  Nackdelen är att bränslet blir 1,70 kronor dyrare per liter i snitt efter skatteåterbetalningen på vanlig diesel, och att bränslet fungerar sämre vid temperaturer på minus 25 grader. Vid låga temperaturer och låginblandning kan det även finnas risk för algtillväxt, men inte kopplat till RME 100.

  Modellerna Valtra N154e Versu och T174e Direct har under 2020 testkörts på hundra procent RME på gårdar i Östergötland och Uppsala.

  Vad betyder de olika utsläppskraven på motorer?

  Det finns flera olika utsläppskrav. Inom off-road-segmentet pratar vi ofta om Steg 4 och 5 som vi använder inom EU, samt om Tier 4 som är utsläppskrav framtaget för USA.

  Utsläppskraven baseras på gränsvärden för en rad ämnen, bland annat NOx och partikelkrav, och hur det fördelas kan ni se i diagrammet nedan:

  Som om det inte vore nog har bilsidan egna utsläppskrav för NOx under benämningen Euro. Gränsvärdena mäts i gram/km. Läs mer under Euroklasserna.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen