Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 april 2018

  ATL granskar: Djuraktivister får miljonbidrag av staten

  Lobbyorganisationen bakom "Köttfri måndag" består av kända djuraktivister. Det visar ATL:s granskning. Revisorn är dömd för stöld och olaga intrång på svenska bondgårdar. Organisationen finansieras via statliga bidrag, 1,5 miljoner kronor på 10 år.

   Människan har inte rätt att utnyttja djuren, anser djurrättsaktivisten Martin Smedjeback. Därmed tycker han sig ha moralisk rätt att - befria - djur från bönders gårdar.
  Människan har inte rätt att utnyttja djuren, anser djurrättsaktivisten Martin Smedjeback. Därmed tycker han sig ha moralisk rätt att - befria - djur från bönders gårdar. FOTO: Börge Nilsson

  Konsumentverket delar sedan många år ut statligt stöd till organisationer som hjälper allmänheten att göra väl avvägda och hållbara konsumentval. I år delas 21 miljoner kronor ut till organisationer för allt från villaägare till cykelfrämjare.

  Även köttmotståndarna bakom kampanjer som ”Köttfri måndag” och ”Köttskatt nu!” finansierar sitt arbete med bidrag från det statliga verket.

  Sedan 2009 har föreningen Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, fått 1 554 600 kronor i bidrag för att lobba för minskad köttkonsumtionen och informera i skolor om miljö, veganism, djurrätt samt global uppvärmning och rättvisa.

  Har nått framgång

  – De vill minska vår köttkonsumtion. Det vet alla att vi bör ur ett hållbarhetsperspektiv och den informationen ger en konsumentnytta. Men det är inte det att de vill att alla ska bli veganer, säger Ingrid Eriksson, utredare på Konsumentverket som handlagt föreningens ansökan.

  Lobbyarbetet har varit så framgångsrikt att föreningen tar åt sig delar av äran för den minskade köttkonsumtionen. I sin verksamhetsplan för 2017 skriver föreningen:

  ”Intresset för vegetarisk mat och antalet personer som skär ner på köttet har ökat väldigt mycket på senare tid och vår verksamhet är definitivt en katalysator för detta.”

  Straffade i styrelsen

  I styrelsen för SMMI sitter flera djuraktivister som är, eller har varit, aktiva i bland annat föreningen Djurens rätt och som propagerar för ett veganskt samhälle, visar ATL:s genomgång. Revisor i föreningen är Martin Smedjeback som driver kampanjen Tomma burar. 2016 och 2017 dömdes han till två månadslånga fängelsestraff för olaga intrång och stöld av grisar, höns och fiskar på svenska gårdar.

  Per-Anders Jande, styrelseledamot i SMMI, jämförde i en debattartikel för två år sedan mjölkbönder med Josef Fritzl.

  – Jag har insett att det inte är något bra sätt att kommunicera på. Det är bättre att vara respektfull och trevlig, säger Per-Anders Jande i dag.

  Kampanjerna ”Köttfri måndag” och ”Köttskatt nu!” syftar till att minska köttätandet. På politikerveckan i Almedalen har föreningen kampanjat för att Sverige ska halvera sin köttkonsumtion till år 2030.

  Stödjer sig på forskning

  Sebastian Mellgren är projektledare för föreningens workshops i skolorna.

  – Vi gör det inte genom att tala om för eleverna vad de ska tycka och tänka utan genom att servera fakta som är vedertagna.

  Men föreningen har ett veganskt budskap?

  – Det kan man kanske säga. Men det vi pratar om är att man måste minska konsumtionen av animalier och öka konsumtionen av växtbaserad mat, inte minst för klimatet.

  – Vi säger inte att alla måste bli veganer här och nu. Det vi säger är att all forskning pekar på att vi behöver minska mängden kött och mjölk som vi äter, säger Sebastian Mellgren.

  ”Extremistgrupp”

  Åsa Coenraads, riksdagsledamot (M) från Västmanland, är kritisk till att föreningen får statligt bidrag via Konsumentverket.

  Inte minst för att Martin Smedjeback, dömd djuraktivist, är knuten till föreningen.

  – Att i skrift och ord uttrycka vad man vill är demokrati. Men när man inte respekterar de demokratiska besluten, då tycker jag det är djurrättsterrorism. Och extremistgrupper som tar lagen i egna händer är ett hot mot samhället, säger Åsa Coenraads.

  Martin Smedjeback är förvånad över att hans medverkan skulle diskvalificera föreningen från bidrag.

  – Jag skulle säga att jag gillar den pragmatiska vägen, jag tror på stegvis förändring, säger Martin Smedjeback.

  Vill ha dialog

  SMMI:s Per-Anders Jande anser också att parallellen är märklig.

  – Jag vet inte vad det har med vårt bidrag att göra. De aktionerna är en helt annan del av hans aktivism.

  Han säger att han vill ha dialog med jordbruksnäringen.

  SMMI

  Namn: Svensk mat- och miljöinformation

  Bildad: 2007

  Antal medlemmar: 251

  Medlemsavgift: 50 kronor per år

  Mål: ”Att nå ut med kunskap om matens miljöpåverkan till allmänheten och därigenom öka konsumenters möjligheter att delta i den demokratiska processen kring frågor som rör hållbar livsmedelskonsumtion”.

  Medel: Information, lobbyism, debatt och kampanjer som Köttfri måndag, Köttskatt nu och Vegonorm.

  Ur SMMIs ansökan till Konsumentverket: ”Vi vågar påstå att det i stor utsträckning är tack vare oss”…”som köttkonsumtionen på ett fåtal år gått från att vara i det närmaste en okänd faktor i klimat- och miljösammanhang till att uppmärksammas av såväl andra miljö- och konsumentorganisationer som av statliga verk, politiker, journalister och allmänheten.”

  De får stöd från Konsumentverket

  Under 2018 delar Konsumentverket ut 21 miljoner kronor i verksamhetsstöd till 25 ideella organisationer som ska tillvarata konsumenters intressen på olika områden. Här är några av dem som får bidrag.

  Sveriges Konsumenter, 7 950 000 kronor

  Ska stärka konsumenternas makt i Sverige, inom EU och internationell genom opinionsbildning och påverkansarbete.

  Svenska Naturskyddsföreningen, 1 300 000 kronor

  Har bland annat fått stöd för kampanjer som Miljövänliga veckan och klädbytardagen Nordic Swap Day.

  Villaägarnas riksförbund, 900 000 kronor

  Ska identifiera, granska och sprida information om undermåliga produkter eller produkter som marknadsförs på ett vilseledande sätt.

  Äkta Vara, 400 000 kronor

  Ska öka kunskapen och intresset hos konsumenterna för hur maten produceras och vad den innehåller.

  Föreningen Gröna Bilister, 500 000 kronor

  Stöd för att påskynda omställningen till en grön bilism som främjar beteendeförändringar mot ett mer hållbart resande.

  Cykelfrämjandet, 450 000 kronor

  Arbetar för en bättre cykelmiljö och får stöd för att underlätta konsumenters val av cykel genom en webbtjänst.

  Jordens Vänner, 250 000 kronor

  Vill öka medvetenheten om konsumtionens koppling till klimat och miljö, bland annat genom att dela ut Svenska Greenwashpriset för falsk miljömarknadsföring.

  Motormännens Riksförbund, 500 000 kronor

  Beviljas stöd för att skapa en interaktiv bilkostnadskalkyl, införa skrotningspremie och uppmärksamma nya sätt att ha bil.

  Relaterade artiklar

  Till toppen