Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 november 2019

  Så ska svensk växtodling bli klimatneutral

  Med hjälp av exempelvis ökad kolinlagring, fossilfritt bränsle och ändrade odlingssystem kan svensk växtodling bli klimatneutral till 2050, slår Lantmännen fast i ny rapport.

   Flygbild på jordbruk på Östgötaslätten. Arkivbild.
  Flygbild på jordbruk på Östgötaslätten. Arkivbild. FOTO: Göran Billeson/TT

  Tillsammans med forskare och andra experter har Lantmännen tagit fram en rapport som beskriver hur omställningen av svensk växtodling är möjlig så att klimatpåverkan minskar i linje med Parisavtalet. Samtidigt kan skördarna öka med 50 procent till 2050, enligt rapporten. Elva områden har identifierats för att nå ett mer hållbart svenskt jordbruk till 2050. Ett fossilfritt lantbruk, där förnybara bränslen används i traktorerna och i gårdens drift har en potential att minska utsläppen med 10 procent. Att använda hållbar växtnäring där mineralgödsel produceras med förnybar energi kan minska utsläppen med 22 procent.

  Litar till innovation

  Under hösten presenterade Lantmännen ett pilotprojekt tillsammans med Yara som planerar att lansera denna typ av mineralgödsel 2022 som ATL tidigare skrivit om. Kombinerat med de andra åtgärderna som exempelvis ökad kolinlagring, växtförädling och precisionsodling är potentialen att minska klimatpåverkan med 69 procent till 2050. För att klara Parisavtalets mål 2050, återstår ett gap på 23 procent. För att ”stänga gapet” krävs innovation inom samtliga åtgärder och hantering av lustgasavgång från mark, slås det fast i rapporten

  – En grundförutsättning är att det krävs en stärkt lönsamhet i lantbruket för att få alla de här möjligheterna att hända i praktiken, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

   Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.
  Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen. FOTO: Malin Eborn

  Merbetalning

  Detta för att skapa utrymme på gårdsnivå för de investeringar som krävs tillägger han. Mycket av teknologin finns nu eller i en nära framtid men det krävs bättre ekonomiska incitament för lantbrukare att ställa om till ny teknik. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan man idag inte räkna hem att ställa om till exempel till fossilfritt bränsle i traktorn om man inte har en tydlig kund som är väldigt intresserad av det, tillägger han.

  – Vi ser att lantbrukare har stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan och vi har också känslan av att konsumenterna vill detta. Nu är det upp till företagen i värdekedjan att se till att det blir verklighet, säger han.

  Det krävs också politiska styrmedel som premierar hållbara odlingsmetoder och insatsvaror enligt Lantmännen. Dessutom behövs ökade resurser till forskning och innovation.

  Fakta om rapporten Framtidens jordbruk

  Rapporten har tagits fram av medarbetare och medlemmar hos Lantmännen, forskare och experter samt en extern referensgrupp som har haft en rådgivande funktion och bidragit med synpunkter ur ett vetenskapligt perspektiv. I rapportens externa referensgrupp ingår Johan Kuylenstierna vid Stockholms Universitet, Göran Bergkvist vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Anders Holmestig från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) samt Ulf Sonesson vid forskningsinstitutet RISE.

  Källa: Lantmännen

  Relaterade artiklar

  Till toppen