Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 januari

  Högtryck på länsstyrelserna – så är läget i åtta län

  Länsstyrelserna jobbar för högtryck med återkraven och vill bli klara innan SAM-ansökningarna i april.

  Samtidigt har vissa län fortfarande ett antal gamla stödärenden kvar att hantera.

   Kalmar län har varit testlän i handläggningen av återkrav. Man började lite tidigare och har därför hunnit lite längre och delar med sig av sina erfarenheter till de andra länsstyrelserna.
  Kalmar län har varit testlän i handläggningen av återkrav. Man började lite tidigare och har därför hunnit lite längre och delar med sig av sina erfarenheter till de andra länsstyrelserna. FOTO: Jeppe Gustafsson/TT

  Länsstyrelsen i Skåne, som även sköter jordbrukarstöden för Blekinge län, har flest återkravsärenden, cirka 4 200 stycken. Arbetet påbörjades i månadsskiftet oktober-november och några hundra ärenden har hunnits med hittills.

  – Det låter mycket med 4 200 ärenden, men långt från alla kommer att leda till beslut om återkrav, säger Emma Thim, enhetschef på Länsstyrelsen i Skåne.

  När det gäller beslut om de ”sena stöden” från åren 2015-2019 är Skåne i stort sett i kapp.

  – Vi gjorde stora insatser förra vintern och anställde extra personal för att klara av det. Nu finns det bara enstaka ärenden kvar, säger Emma Thim.

  Kalmar län har varit testlän i handläggningen av återkrav. Man började lite tidigare och har därför hunnit lite längre och delar med sig av sina erfarenheter till de andra länsstyrelserna. Där fanns det 1 900 återkravsärenden att utreda, 300 av dem är nu klara.

  Prioriterar utbetalningar

  När det gäller ”sena stöd” är man nästan i kapp. Det finns cirka sex miljoner kronor till som ska betalas ut för åren 2015-2019. Det kan jämföras med totala stödbeloppet i länet för den perioden som är tre miljarder kronor.

  – Vi är ett betesmarkstungt län och har mellan 15 och 20 procent av den totala arealen betesmark i landet, nästan varje lantbrukare påverkas av detta, säger Magnus Holmgren, enhetschef på Länsstyrelsen i Kalmar län.

  Länsstyrelsen i Östergötland har hunnit en bra bit på vägen med sina 1 200 återkravsärenden; 550 av dem är utredda och färdiga för beslut. Jordbruksverket levererade IT-stödet för själva beslutsfattandet i mitten av december och därmed kan de utredda ärendena också avslutas.

  När det gäller ”sena stöd” har Östergötland en bit kvar. Det är framför allt vallstödet som spökar.

  – Vi har cirka 1 000 ärenden kvar och det gäller cirka 4,5 miljoner kronor. Men det är en grov uppskattning som ändrar sig efterhand. Men vi prioriterar utbetalningar och ska vara klara med dem i mars, säger Kristoffer Hellberg, enhetschef på Länsstyrelsen i Östergötlands län.

  LÄS OCKSÅ: Minst 60 miljoner i stödpengar ska betalas tillbaka

  Läget i ytterligare län i korthet:

  Hallands län:

  – Vi har knappt 1 000 återkravsärenden att handlägga och har nyligen börjat. När det gäller sena stöd för åren 2015-2019 är det svårt att säga exakt hur många som återstår. När vi påbörjat ett ärende hos en kund kan det dyka upp nya hos samma kund. Men vi har över 200 ärenden kvar i alla fall, säger Martin Karlsson, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen i Hallands län.

  Örebro län:

  – För närvarande har vi ungefär 550 ärenden om återkrav, men det ändrar sig nästan dagligen allt eftersom vi handlägger och gör färdigt. Det tillkommer också ärenden från bland annat vallstöd och stöd för skyddszoner. Det här måste vara klart till augusti, det finns inget alternativ. När det gäller stöden för 2015-2019 är vi så gott som klara, säger Irene Nilsson, stödsamordnare på Länsstyrelsen i Örebro län.

  Västra Götalands län:

  – Vårt län har cirka 3 600 återkravsärenden. Vi har påbörjat handläggningen, men har inte haft fullt systemstöd för att besluta i alla stöd, säger Åsa Marberg, tillförordnad funktionschef på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

  – När det gäller stöd som inte är beslutade för åren 2015-2019, har vi gjort en extra satsning i år och jobbat undan stora delar av ärendena. Den största delen av de som är kvar finns inom stödet bete. Totalt är det cirka 15 miljoner kvar inom alla stöd att betala ut. Den summan bör sättas i relation till att vi ett normalår betalar ut cirka 1,7 miljarder kronor i stöd.

  Gotlands län:

  – Vi har omkring 850 ärenden om återkrav att utreda och har hittills hanterat 50-60. Tyngdpunkten på jobbet blir under januari till mars, innan SAM-perioden börjar i april. När det gäller stöd för 2015-2019 har vi i stort sett jobbat i fatt, i och med årets fältsäsong är vi i fas, säger Ingrid Jacobsson, handläggningsansvarig för jordbrukarstöd på Länsstyrelsen.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen