Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 oktober

  Ärtor banar väg för svenska bönor

  Brålanda.

  Efterfrågan på lokalproducerade vegetariska, proteinrika livsmedel ökar. Nu siktar ärtproducenten Toppfrys i Dalsland på att producera 500 ton grönskördade åkerbönor om fem år.

   Mycket av maskinparken som används till ärtskörden och efterbearbetning kommer att kunna modifieras för att användas även till åkerbönor. På bilden syns ett instrument som mäter ärtornas hårdhet som nu även används till att mäta åkerbönans hårdhet.
  Mycket av maskinparken som används till ärtskörden och efterbearbetning kommer att kunna modifieras för att användas även till åkerbönor. På bilden syns ett instrument som mäter ärtornas hårdhet som nu även används till att mäta åkerbönans hårdhet. FOTO: Anders Kristensson

  I dag importeras i stort sett alla grönskördade bönor som konsumeras i Sverige. I ett försök att ta sig in på den marknaden har nu Toppfrys startat ett treårigt projekt tillsammans med Agroväst, Västra Sveriges Konservväxtodlarförening, Columella Innovation och Nuntorps naturbruksgymnasium med ambitionen att hitta lämpliga sorter att odla för lantbrukare i regionen, samt att hitta en effektiv odlingsmetod.

  – Toppfrys har testodlat åkerbönor under flera år sedan 2012 och nu är vi övertygade om att detta projekt kommer att leda fram till produktion, säger Toppfrys vd Joakim Bratell.

  – Vi testodlar nu åtta olika sorter i två sortförsök i närheten av Brålanda. Några av de sorter som vi tidigare testat är med i år också.

   Grönskördade åkerbönor kommer att bli en ny svensk produkt om allt faller väl ut i samarbetsprojektet.
  Grönskördade åkerbönor kommer att bli en ny svensk produkt om allt faller väl ut i samarbetsprojektet. FOTO: Anders Kristensson
   Toppfrys vd Joakim Bratell ser en stor potential för grönskördade åkerbönor. ”Både ärtor och bönor får en fin smak som odlas på våra breddgrader. Dessutom finns redan stor kunskap hos lantbrukarna som odlat åkerbönor till djurfoder i många år”, säger han.
  Toppfrys vd Joakim Bratell ser en stor potential för grönskördade åkerbönor. ”Både ärtor och bönor får en fin smak som odlas på våra breddgrader. Dessutom finns redan stor kunskap hos lantbrukarna som odlat åkerbönor till djurfoder i många år”, säger han. FOTO: Anders Kristensson

  I två andra odlingsförsök riktar man in sig på odlingsteknik och studerar bland annat olika utsädesmängder och hur resultatet blir av olika sätt att hantera ogräs: dels med radhackning, dels med växtskyddsmedel.

  – Åkerbönorna skördas vid tre tillfällen för att vi ska få reda på när det är optimalt att skörda dem ur både smak- och produktionssynpunkt eftersom utsädet är dyrt. Men vi tror att de ska skördas lite tidigare än ärtor för att smaken ska bli som bäst, säger Joakim Bratell.

  Bönorna kokas efter tröskning och sköljning i vanliga kastruller för att därefter frysas ner direkt. I september blir det provsmakning.

   Thomas Börjesson på Agroväst och Joakim Bratell, Toppfrys vd, tittar till provtröskningen av åkerbönor i Toppfrys lokaler i Brålanda.
  Thomas Börjesson på Agroväst och Joakim Bratell, Toppfrys vd, tittar till provtröskningen av åkerbönor i Toppfrys lokaler i Brålanda. FOTO: Anders Kristensson

  SE Mer: Brist på förädling hinder i vegotrenden:

  Täcker landets hela konsumtion

  Toppfrys producerar 11 000 ton frysta gröna ärtor om året, lika mycket som det äts i Sverige. Steget från ärtor till bönor är inte långt. Stora delar av maskinparken kan användas även till åkerböna om än med viss modifiering av sållstorlek i skördemaskiner, tröskor och sköljar. Även när det gäller efterbehandlingen går det att överföra mycket av kunskapen från ärtproduktionen.

  – Vi ska göra studiebesök utomlands hos åkerbönsproducenter för att bland annat se hur de anpassat skördemaskinerna till åkerböna. Men vi kommer att behöva fler skördemaskiner, eftersom ärtorna och bönorna kommer att skördas ungefär samtidigt.

  Precis som ärtskörden kommer åkerbönorna att kräva en effektiv skörd och snabb hantering av bönan före frysning. För att de anpassningar som krävs för bönorna ska bli lönsamma kommer minst 500 ton att behöva köras in.

  – Det är dit vi siktar om fem år. När vi väl kört igång kan det nog bli ett par tusen ton. Vi samarbetar med 300 odlare som förser oss med ärtor och intresset är stort för att även odla åkerbönor. När Lantmännen slutar ta emot foderåkerbönor 2021 ökar dessutom antalet potentiella leverantörer, säger Joakim Bratell.

   Thomas Börjesson på Agroväst och Anders Edholm, lärare på Nuntorps naturbruksgymnasium studerar resultatet av provtröskningen av åkerbönor.
  Thomas Börjesson på Agroväst och Anders Edholm, lärare på Nuntorps naturbruksgymnasium studerar resultatet av provtröskningen av åkerbönor. FOTO: Anders Kristensson

  De långa ljusa dagarna i Dalsland och Västergötland gör enligt honom att ärtorna blir extra goda och söta, vilket också ska gälla åkerbönorna. En spansk uppköpare som provsmakat Toppfrys bönor tyckte att de var riktigt goda och har visat intresserade för den kommande skörden.

  – Under projekttiden ska nu odlingstekniken förfinas samtidigt som maskiner och efterbehandling ska anpassas till bönorna, berättar projektsamordnaren Thomas Börjesson på Agroväst.

  – Vi ska också dra nytta av det som redan är gjort när det gäller grönskördade åkerbönor för att slippa göra onödigt arbete.

   Åtta olika sorters åkerbönor testodlas i år i närheten av Brålanda, Dalsland.
  Åtta olika sorters åkerbönor testodlas i år i närheten av Brålanda, Dalsland. FOTO: Anders Kristensson

  Samarbetsprojektet ”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor”

  • Projektet är ett samarbete mellan Agroväst, Columella Innovation, Nuntorps naturbruksgymnasium, Rise, Toppfrys och Västra Sveriges Konservväxtodlarförening. Det finansieras med 4,7 miljoner från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen Västra Götaland, med bidrag även från Sparbanksstiftelsen Lidköping samt Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

  Åtta olika sorters åkerböner testodlas, både vit- och brokblommiga.

  Relaterade artiklar

  Till toppen