Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 april 2019

  Arrendevillkor får bonde att vilja ge upp

  Hågadalen.

  Naturreservatet Hågadalen är ett artrikt kulturlandskap och ett av Uppsalas mest besökta friluftsområden. Men lantbrukare Vilhelm Nilsson som vårdar landskapet med sina betesdjur, är beredd att lägga av på grund av kommunens arrendevillkor.

   Kommunens villkor är nära att knäcka Vilhelm Nilsson, arrendator till naturbetesmark i Hågadalen.
  Kommunens villkor är nära att knäcka Vilhelm Nilsson, arrendator till naturbetesmark i Hågadalen. FOTO: Ann-Helen Meyer von Bremen

  Vilhelm Nilsson har på kort tid blivit känd som ”Hågabonden”. Sedan 2015 arrenderar han och hustrun Sana Nizamani Nilsson Håga Gård. Här har de 50-talet tackor och 14 stutar som betar 52 hektar av naturreservatets marker. Allt kött säljs direkt till konsument under varumärket ”Uppsala Naturbete”.

  Det är Vilhelm Nilsson som ansvarar för driften och skötseln av gården. Hans fru studerar till läkare men hjälper till på gården på sin fritid. I familjen ingår även barnen Dante, 6 år, och Hannes 9 månader.

  För att få det hela att gå ihop arbetar Vilhelm Nilsson 80 procent som vaktmästare på sjukhuset, hyr ut tre stallplatser till hästägare samt rum i huset.

  Varje år går lantbruket 60-70 000 kronor back beroende på en del speciella omständigheter. Skiftena är många och små, de flesta på bara 2-3 hektar, vilket innebär att djuren måste flyttas ofta. Det finns heller inte tillgång till vatten någonstans utan det måste köras ut.

  – I sommar körde jag 2 000 liter vatten varje dag och bara det tog mig tre timmar för att djuren är så utspridda.

   För att få det hela att gå ihop arbetar Vilhelm Nilsson som vaktmästare på sjukhuset, hyr ut stallplatser till hästägare samt rum i huset.
  För att få det hela att gå ihop arbetar Vilhelm Nilsson som vaktmästare på sjukhuset, hyr ut stallplatser till hästägare samt rum i huset. FOTO: Ann-Helen Meyer von Bremen

  All betesmark ligger inom naturreservatet och som arrendator har han också betesplikt. Han kan alltså inte ändra inriktning på sin verksamhet eller dra ner på betesmarken.

  – Man kompenserar inte för de särskilda omständigheter som vi har här. Halva Uppsala vandrar exempelvis i våra marker och det är bra, men någon måste betala för det.

  Innan 2014 utgick betesstöd från kommunen, men efter en korruptionsskandal kring arrende- och fastighetsavtal, stramades villkoren upp och betesstöden försvann. Vilhelm Nilsson anser att det inte går att jobba med de arrendevillkor som gäller idag och har nu begärt villkorsändring av arrendekontraktet som löper ut under nästa år. Han vill betala högst 1 krona per hektaren och kunna beta en mindre areal.

  – Då skulle jag kunna dra ner på djurantalet och bli självförsörjande på vinterfoder. Nu måste jag köpa hö och halm för 150 000 kronor.

   Vilhelm Nilsson har ett 50-tal tackor.
  Vilhelm Nilsson har ett 50-tal tackor. FOTO: Ann-Helen Meyer von Bremen

  Redan för två år sedan vädjade han till kommunen om en förändring, vilket ATL också skrev om. Då lovade kommunen att saken skulle lösas. Vilhelm Nilsson deltog bland annat på Miljömålsrådets möte och då beslöts en rad olika insatser för att öka och stärka naturbetesverksamheten i kommunen. Bland annat skulle man ta fram ”riktlinjer för betesersättning och säkerställa att lantbruket i Uppsalatrakten kan stärkas inom naturbetesområdet långsiktigt.”

  Sedan hände ingenting. I stället byttes det tjänstemän och Vilhelm Nilsson fick åter traggla sin historia igen. Även om han älskar livet som djurbonde och Hågadalen som sin livsmiljö och arbetsplats, känner han sig rätt utmattad efter alla turer och är nu beredd att ge upp.

  – Ja händer inget nu så är jag beredd att flytta. Det är sorgligt men hela den processen har gjort det svårt att känna lust i arbetet.

   14 stutar finns också på gården.
  14 stutar finns också på gården. FOTO: Ann-Helen Meyer von Bremen

  Naturreservatet Hågadalen-Nåsten

  Hågadalen är en dalgång som ligger bara några kilometer utanför centrala Uppsala. Tillsammans med skogsområdet Nåsten utgör Hågadalen ett naturreservat på 1 754 hektar som etablerades för 19 år sedan. Dalgången har brukats under tusentals år och människans långa närvaro är en förklaring till de varierade naturtyperna och den rika mångfalden av arter. Backtimjan, korskovall, backsippa, toppjungfrulin och vanligt jungfrulin är några exempel på den fina flora som finns i betesmarkerna i Hågadalen. Området är också rikt på fornlämningar. I hela naturskyddsområdet lär det enligt Uppsala kommun finnas över hundra rödlistade arter, vilket är mycket ovanligt i tätortsnära områden.

  Arrendeavtalet

  • Vilhelm Nilsson arrenderar 52 hektar naturbetesmark i Hågadalen av Uppsala kommun. Kontraktet är femårigt och löper ut mars 2020. Vilhelm Nilsson har nu sagt upp arrendet för omförhandling av villkoren.

  • Arrendekostnaden är 79 000 kronor per år, varav nästan hälften, 37 000 kronor är för mark och ekonomibyggnader och 42 000 kronor är för bostaden.

  • Vilhelm Nilssons får betar också slottsbacken i Uppsala, men det är en upphandling som sker ett år i taget.

  Relaterade artiklar

  Till toppen