Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 november 2019

  Myndighet utreder Arlas klimatmjölk

  Konsumentverket bedömer att Arlas marknadsföring om "Netto Noll Klimatavtryck" är vilseledande och i strid med god marknadsföringssed. Samtidigt har anmälningarna mot Oatlys klimatreklam inte lett till någon åtgärd.

  ATL har talat med Konsumentverket om Arlautredningen, Oatly och synen på mjölkköparna.

   Arlas "Netto noll klimatavtryck”-reklam bedöms som vilseledande.
  Arlas "Netto noll klimatavtryck”-reklam bedöms som vilseledande. FOTO: Annica Lundbäck

  Konsumentverket bedömer att Arlas marknadsföring om ”Netto noll klimatavtryck” är vilseledande och i strid med god marknadsföringssed. Samtidigt har anmälningarna mot Oatlys klimatreklam inte lett till någon åtgärd.

  Konsumentverket har sedan den 1 september år tagit emot 148 anmälningar gällande Arlas nya ekosortiment med märkningen ”Netto noll klimatavtryck”. Som ATL tidigare har berättat handlar det enligt Arla dels om att minska utsläppen på gårdarna, dels om att kompensera för de utsläpp som ännu inte går att få bort.

  Men det här har vanliga konsumenter svårt att förstå, menar Konsumentverket som nu inlett ett så kallat tillsynsärende mot Arla.

  Genomsnittskonsumenten kan antas uppfatta begreppet ”netto noll” som att produkten inte haft någon som helst påverkan på miljön, skriver myndigheten i ett brev som Arla nu ska svara på.

  Tror ni inte att konsumenter i dag har bättre koll än så?

  – När vi granskar marknadsföring så utgår vi från hur domstolen tidigare har bedömt genomsnittskonsumenten, säger Linda Halvarsson, jurist på Konsumentverket, till ATL.

  – Och när det gäller mjölk och andra dagligvaror som inhandlas rutinmässigt så förväntas konsumenten inte gå så noggrant till väga. Domstolen har dessutom sagt att miljöärenden är ett svårt område, vilket gör att det ställs hårda krav på miljöargument när man säljer den här typen av varor, säger hon.

  Även Oatly anmält

  Enligt tidningen Expressen har anmälningarna skett delvis efter det att folk uppmanats att anmäla Arla. Anmälningarna sker också i en tid då Arla och konkurrenten Oatly är i luven på varandra i flera frågor som rör marknadsföring och klimat. Även Oatly har blivit anmält till Konsumentverket, främst för miljöpåståendet att man minskar sina klimatutsläpp med 75 procent om man byter till havredryck.

  När ATL kollar med Konsumentverket har 13 anmälningar kommit in mot Oatly. Men ingen utredning pågår.

  – Vi har inget ärende i dags­läget, men vi följer utvecklingen. Jag kan inte utesluta att vi öppnar ett ärende mot dem i fram­tiden, säger Linda Halvarsson.

  Men Oatlys kampanj startade före lanseringen av Arlas ”netto noll”. Kan du förstå om det här framstår som ­lite ensidigt?

  – Det är många miljöpåståenden på marknaden nu och vi har inte möjlighet att gå på alla. Ut­ifrån anmälningsläget och vår omvärldsbevakning har vi valt att gå på Arla nu.

  Arla filar på ett svar

  Arla har fram till den 4 december på sig att svara på Konsumentverkets brev och bolagets svenska chefsjurist Susanna Eneteg filar fortfarande på sitt svar, hälsar presschefen Erik Bratthall. Men han framhåller som tidigare det omfattande arbete som Arla gör för att sänka sina klimatutsläpp och att klimatkompensationen är beräknad enligt två ISO-standarder och granskad av redovisningsjätten EY.

  – Vi är säkra på att vi har en produkt som har netto noll klimatavtryck. Då tycker vi att vi kan skriva det på förpackningen, säger Erik Bratthall.

  Vann mot Skatteverket

  I fjol vann Arla ett uppmärksammat mål mot Skatteverket i Högsta förvaltningsdomstolen. Domen visade att företag har rätt att göra avdrag för klimatkompensation, förutsatt att de kan visa att de har nytta av åtgärderna i sin marknadsföring.

  Men det nya ärendet visar alltså på nya svårigheter med just klimatkompensation och marknadsföring.

  – Vi ser positivt på företagens miljöarbete och vill inte hämma den utvecklingen. Men vår uppgift som tillsynsmyndighet är också att se till att Marknads­föringslagen följs, och i den ställs det höga krav på miljöpåståenden och hur det framförs till konsumenten, säger Linda Hal­varsson.

  Klimatkompensation

  Klimatkompensation är ett sätt att kompensera för utsläpp av växthusgaser genom åtgärder som antingen binder kol i atmosfären eller minskar fortsatta utsläpp.

  Klimatkompensation är ett kontroversiellt ämne, som under hösten bland annat granskats av Dagens Nyheter och debatterats i Riksdagen. Kritiker menar att det riskerar att bli ett sätt för företag och konsumenter att köpa sig fria, särskilt när det gäller utsläpp från fossila bränslen som kol och olja. Andra framhåller att klimatkompensation måste bli vanligare, tillsammans med utsläppsminskningar.

  Det mest effektiva sättet att klimatkompensera just nu bedöms vara trädplanteringar. Men åtgärderna måste vara tydligt ”additiva” – det vill säga göra något för klimatet som inte annars skulle ha gjorts. Det innebär det inte finns några certifierade kompensationsprojekt i Sverige och Europa, eftersom klimatpolitiken och marknaden här bedöms vara så mogen att pengarna gör mer nytta i utvecklingsländer. Å andra sidan menar kritiker att avstånden och avsaknaden av stabila institutioner gör att projekt i utvecklingsländer blir osäkra och svårberäknade.

  Arla, Max och kaffefirman Arvid Nordquist kompenserar genom projektet Trees for global benefit i Uganda, certifierat av organisationen Plan Vivo. Projektet startade 2003 och omfattar i dag omkring 6 000 frivilliga bönder. Projektet har kritiserats av forskare men bedöms ändå höra till de mest seriösa kompensationsprojekten, inte minst eftersom verksamheten kan granskas av utomstående parter.

  Källa: Dagens Nyheter och zeromission.se

  Relaterade artiklar

  Till toppen