Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 januari

  Arla ser ljus i vintermörkret

  Arla ligger kvar på ett acontopris till mjölkbönderna på 3,34 kronor för konventionell mjölk och 4,49 för ekomjölk i februari. Samtidigt uttrycker bolaget en försiktig optimism inför fortsättningen av 2019.

  FOTO: Imago stock/IBL

  Under större delen av 2018 låg betalningen för Arlas ekomjölk på mindre än en krona mer jämfört med den konventionella mjölken. Det var ett trendbrott jämfört tidigare år, då betalningen för ekomjölken periodvis var uppe i över 1,50 kronor mer per kilo jämfört med den konventionella mjölken.

  Men i januari 2019 var ekomjölken åter uppe i över en kronas prisskillnad, ett förhållande som nu alltså består även i februari.

  Parkerat pris

  Samtidigt fortsätter Arlas viktigaste pris, acontopriset för konventionell mjölk, att vara parkerat strax under snittet för 2017 och strax över snittet för 2018. Snittet för 2017 var 3,47 kronor per kilo och snittet för 2018 var 3,31 kronor per kilo – siffror som alltså kan jämföras med dagens notering på 3,34 kronor per kilo.

  I en marknadsutsikt kommenterar Arla februaripriset med att mjölkvolymerna i Europa gick ner under 2017 års nivå i slutet av 2018, sannolikt beroende på att sommarens torka slagit igenom i foderlagren i alla områden, enligt Arla.

  Skumraket i råvarupriserna

  Det minskade utbudet har medfört bättre industripriser än väntat, uppger Arla och fortsätter:

  ”Smörpriserna fortsätter att vara stabila och ostpriserna har börjat förbättras. Marknaden för skummjölkspulver stärks, med stor efterfrågan från Kina och Mellanöstern, vilket tillsammans med bristen på europeisk mjölk lyfter priserna. Skummjölkspulver handlas nu med priser över interventionspriserna, för första gången sedan mitten av 2017.”

  ”Den ekologiska marknaden är fortsatt stabil, och de senaste mjölkprisökningarna har gett volymer för att kunna motsvara efterfrågan.”, skriver Arla.

  Ljusare läge

  I sin kommentar skriver Arla också att utsikterna för mjölkpriset de kommande månaderna är stabila, med ”förhoppningar om viss positiv utveckling senare under året”. Detta utgör en ljusare bild jämfört med för en månad sedan, då utsikterna bara var stabila, och framför allt jämfört med två månader sedan då Arla vid sänkningen av decemberpriset för 2018 uppgav att utsikterna för mjölkpriset de kommande månaderna var fortsatt negativa.

  Arlas mjölkpris

  Arla är ett internationellt företag som årligen säljer mjölk- och mejeriprodukter för motsvarande drygt 105 miljarder svenska kronor. Ungefär hälften av intäkterna i bolaget betalas ut som ersättning för mjölken till de drygt 11 000 mjölkbönder som är medlemmar i Arlas moderförening. Ersättningen påverkas av hur lönsam Arlas affärsverksamhet är, vilket i sin tur påverkas av kostnader och intäkter i bolaget, samt händelser i omvärlden. Under 2018 intensifierade Arla ett sparprogram kallat Calcium.

  Källor: Arlas årsredovisningar samt övrig kommunikation från bolaget.

  Relaterade artiklar

  Till toppen