Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 augusti 2020

  Arla sätter nollvision inom djuromsorg

  Nu presenterar Arla sitt uppdaterade kontroll- och kvalitetsprogram. Varje ko ska bedömas fyra gånger om året och fler oanmälda revisioner kommer att genomföras.

   Arla investerar i fler medarbetare för att genomföra fler oanmälda revisioner och tätare kontroller.
  Arla investerar i fler medarbetare för att genomföra fler oanmälda revisioner och tätare kontroller. FOTO: Henrik Montgomery/TT

  Under de tretton år som kvalitetsprogrammet Arlagården varit i bruk har det genomförts fler än 16 000 revisioner. Man har under två år arbetat med en uppdatering av programmet som lanserades i maj i år.

  Programmet innebär bland annat att Arla investerar i fler medarbetare för att genomföra fler oanmälda revisioner och tätare kontroller.

  – Det är den största satsningen någonsin inom djuromsorg. Genom att ha en uttalad nollvision tror vi att vi kommer gå snabbare framåt – djurhälsan är vår absolut viktigaste fråga, säger Patrik Hansson, vd på Arla Sverige.

  Av det nya programmet framgår även att varje ko ska bedömas fyra gånger om året på fyra områden – hull, hältor, skador, och renhet.

  Vem ska utföra kontrollerna?

  – Bönderna själva utför egenkontrollerna och skickar in information till vårt kontrollsystem.

  Hur säkerställer ni att egenkontrollerna sköts på rätt sätt?

  – Grunden är att vi litar på att våra ägare gör rätt. Gör de inte det kommer det att synas i all data vi samlar in, förr eller senare, eller i revisionerna på gårdarna.

   Patrik Hansson, vd Arla Sverige.
  Patrik Hansson, vd Arla Sverige. FOTO: Arla

  Granskning bidragande faktor

  Arla skriver i ett pressmeddelande att ”omsorgen om korna är avgörande för Arlas förtroende bland konsumenter och i samhället” och Patrik Hansson bekräftar att nollvisionen till viss del hänger ihop med den kritikstorm som uppstod tidigare i år efter granskningen Arlagården som gjordes av SVT:s Uppdrag granskning. I det uppföljande programmet avslöjades att 38 av 210 förelägganden mot nöt- och mjölkgårdar 2019 gällde Arlagårdar.

  – Nu är det ännu viktigare att visa upp verkligheten för våra konsumenter – att det inte alltid ser ut som det gjort i programmet.

  Du har tidigare sagt att programmet inte påverkade försäljningen. Stämmer det fortfarande?

  – Det är svårt att analysera i och med att corona kom och vände upp och ner på allt. Vi såg ingen förändring i försäljningen i närtid när de olika programmen sändes och vi upplever fortfarande att vi har ett starkt konsumentförtroende.

  Ökat antal oanmälda revisioner

  Av de ungefär 2 500 svenska Arlagårdarna är det omkring 2 procent – eller 50 stycken – som inte når upp till kraven. Det nya programmet innebär också en ökning av antalet oanmälda revisioner för alla mjölkbönder.

  – Vi vet att 98 procent av våra bönder sköter sig konstant men en del hamnar i återkommande problem och på de gårdarna har vi inte varit tillräckligt ofta, säger Patrik Hansson.

  Kommer man vara hårdare med att säga upp och avbryta leveranser?

  – Man måste precis som tidigare rätta till de problem som uppdagas annars stängs man av. Tidigare har vi släppt fokus efter att ett problem åtgärdats, men vi ser att många har fått återkommande problem. Nu ska vi inte släppa taget utan utföra kontrollerna mer regelbundet tills problemet är permanent åtgärdat.

  Nollvision engagerar

  Att använda ordet nollvision har skapat lite olika synpunkter bland medlemmarna.

  – Att ha en nollvision är ett långsiktigt mål, men självklart kommer det alltid kunna hända olyckor. Här är resan till målet viktigare än själva målet – att vi hela tiden förbättrar oss så att korna får det bättre och bättre varje år.

  Inger-Lise Sjöström driver en ekologisk mjölkgård med 70 mjölkkor utanför Kolmården och är styrelseledamot på Arla. Hon är positiv till det nya programmet som hon varit med och byggt upp men berättar också om hur hon reagerade första gången hon hörde ordet nollvision.

  – Först tänker man; får inget kunna hända? Men tänker man vidare på vad det betyder så är det att vi hela tiden jobbar mot att djuren ska ha det bättre, så det faller sig naturligt.

   Inger-Lise Sjöström.
  Inger-Lise Sjöström. FOTO: Ann Lindén

  ”Verkar nöjda”

  Hon ser positivt på att djurbedömningar nu ska genomföras en gång i kvartalet vilket ger Arla ett bredare underlag som man inte haft tidigare. Dock är det svårt att utvärdera då de nya kontrollerna endast varit i gång i två veckor.

  – Både revisorerna och de som haft kontroller hittills verkar nöjda. De nya egenkontrollerna gör att man får en bättre uppföljning när man verkligen går igenom och tittar på varje djur lite extra.

  Fakta: Uppdaterade kvalitetsprogrammet Arlagården

  • Kvalitetsprogrammet Arlagården innehåller reglerna för mjölkproduktionen på gårdar som levererar mjölk till Arla. Det säkerställer mjölk av hög kvalitet som producerats på ett ansvarsfullt sätt.

  • Programmet, som lanserades för tretton år sedan, har under två års tid uppdaterats och i juni 2020 började den nya versionen att gälla.

  • Det innehåller fyra delar: Mjölkkvalitet och livsmedelssäkerhet, Djurvälfärd, Klimat och natur, samt Människor. I den nya versionen ställs även högre krav på djurvälfärd.

  • Bland annat ska varje ko bedömas fyra gånger om året på fyra områden – hull, hältor, skador, och renhet.

  • Arlagården gäller för alla mjölkbönder i Arla, det vill säga ägare i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Luxemburg, Belgien och Nederländerna. Att gällande lagstiftning följs är självfallet också ett krav.

  ”ARLAGÅRDEN” – DETTA HAR HÄNT

  • 29/1 2020 publicerade SVT:s Uppdrag granskning programmet ”Arlagården”. I programmet fick tittarna höra vittnesmål om misskötsel av djur på en mjölkgård samt se filmer och bilder från gården som ska ha tagits i december 2019. Bilderna visar magra djur med gödselpålagringar som står i en skitig ladugård. Programmet väckte stora reaktioner.

  • I början av maj 2020 publicerade SVT:s Uppdrag granskning ett uppföljande program som visade att av 210 kött- och mjölkgårdar som fick förelägganden från Länsstyrelsen 2019 levererar 38 mjölk till Arla. 

  • I slutet av maj presenterade Arla sitt uppdaterade kvalitetsprogram som nu börjat omsättas i praktiken där data från alla gårdar kommer att samlas in fyra gånger om året.

  Källa: Arla, ATL, Länsstyrelsen, SVT, Hela Hälsingland

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen