Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 november 2019

  Arla betalar extra till bönder som klimatberäknar

  Arlas styrelse har beslutat om en ekonomisk ersättning på 1 eurocent per kilo mjölk till alla bönder som börjar med klimatberäkningar under 2020, det framgår av ett pressmeddelande i dag.

   Arkivbild.
  Arkivbild. FOTO: Mikael Gustafsson/N/TT

  I dag är Arlagårdarnas utsläpp av så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) per liter mjölk mindre än hälften av vad genomsnittet inom mejeribranschen är, uppger Arla.

  Men genom att introducera ett klimatberäkningsprogram som ska mäta utsläppen på gårdarna väntas medlemmarna enklare kunna minska sina klimatutsläpp ännu mer. Programmet införs nu i alla Arlas sju medlemsländer.

  ”Jag tror det är viktigt att vi är med och leder utvecklingen, inte bara följer den. De förbättringar jag gör på min gård kan verka små i sammanhanget, men eftersom vi Arlabönder i hela Europa gör det här tillsammans kommer det göra skillnad. Det känns som en styrka att vara många mjölkbönder som jobbar åt samma håll”, säger Per Larsson, Arlaägare och mjölkbonde i Skaraborg i pressmeddelandet.

  Ger extra betalt

  200 gårdar har redan testat den nya modellen och Arla bedömer nu att det är möjligt att tillämpa det nya programmet i alla sju medlemsländer. Programmet är frivilligt, men kommer att ge extra betalt för de som deltar – 1 eurocent per kilo mjölk till alla bönder som börjar med klimatberäkningar under 2020, enligt dagens pressmeddelande.

  ”När klimatdata från 9 900 gårdar i sju länder som sammanlagt producerar 14 miljarder liter mjölk på ett år laddas upp blir det möjligt för oss att se var vi står, och hur vi kan arbeta framåt för att göra gårdarna mer effektiva och lönsamma. Vi hoppas på så vis kunna sänka vår klimatpåverkan och ta nästa steg för att motverka klimatförändringarna”, säger Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde, styrelseledamot och ordförande i Area Council i Arla.

  Bildar kunskap

  Datan från beräkningarna kommer också att bli del i en av världens största externt verifierade klimatdatabaser inom mejeribranschen, uppger Arla. Databasen är i sin tur tänkt att fungera som underlag för att göra analyser som kan leda till råd och kunskapsspridning bönder emellan.

  Arla och klimatet

  Arlas klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2030 och att vara klimatneutrala till 2045. Målen är godkända av Science Based Targets som är ett initiativ för att hjälpa företag att sänka sina utsläpp av växthusgaser.

  Verktyget för klimatberäkningar introducerades 2013 i Danmark. Statistik visar att bönder har kunnat minska sina CO2e-utsläpp per år med upp till 4 procent mer med hjälp av klimatberäkningar. Klimatberäkningarna utgår ifrån en metod utvecklad av International Dairy Federation för att upptäcka gårdarnas koldioxidutsläpp. Verktyget uppdateras kontinuerligt.

  Klimatberäkningarna täcker bland annat in: Antal djur, foder, mjölkmängd, skördar, gödningsmedel, gödselhantering, el och förnyelsebar energi och bränsle.

  Kolinlagringen (mark och växter som binder kol) ingår för närvarande inte i klimatberäkningarna. Arla deltar i ett projekt kallat C-Segu, med andra internationella företag och organisationer, för att utveckla en internationellt godkänd och globalt gångbar metod för att beräkna kolinlagring.

  Källa: Arla

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen