Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 november 2019

  Årets höstsådd i nivå med rekordsådden 2018

  Höstsådden ligger i år på samma nivå som rekordåret 2018 på de flesta håll. Arealen uppgår till 588 500 hektar och ligger 9 procent över genomsnittet för de senaste fem åren, visar färsk statistik från SCB.

   Den totala höstsådden av spannmål och oljeväxter uppgår till 588 500 hektar i år.
  Den totala höstsådden av spannmål och oljeväxter uppgår till 588 500 hektar i år. FOTO: David Larsson

  Tidig skörd och bra höstväder gjorde att de höstsådda arealerna på de flesta håll är samma storlek som rekordåret i fjol. Ihållande regn i Gävleborgs län gör länet till ett undantag där höstvetearealen knappt blev hälften så stor som förra hösten.

  Den totala höstsådden av spannmål och oljeväxter uppgår till 588 500 hektar, vilket är 9 procent högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Förra årets rekordhöstsådd landade på 601 300 hektar.

  Höstvet och höstraps stort

  Höstvete är som vanligt en stor del av höstsådden och i år såddes 410 200 hektar höstvete. Det är samma nivå som rekordarealen från hösten 2018 och är 8 procent större än genomsnittet för de fem senaste åren.

  Den höstsådda arealen råg blev 33 700 hektar, vilket är 46 procent mer än femårsgenomsnittet. Höstkornarealen beräknas vara 21 400 hektar, vilket är i nivå med 2018 års stora areal, och 20 procent mer än femårsgenomsnittet. Den höstsådda arealen av rågvete beräknas till 28 800 hektar, vilket är i nivå med både femårsgenomsnittet och fjolårsarealen.

   Höstvete är om vanligt en stor del av höstsådden och i år såddes 410 200 hektar.
  Höstvete är om vanligt en stor del av höstsådden och i år såddes 410 200 hektar. FOTO: Anders Fällman

  Höstrapsen ligger i samma storleksordning som både förra höstens areal och femårsgenomsnittet. Totalt har höstrapsarealen beräknats till 93 600 hektar, vilket kan jämföras med fjolåret då höstrapsen landade på 99 000 hektar. Höstrybsarealen har beräknats till 800 hektar.

  Eko kvar på hög nivå

  I år tappar den höstsådda arealen som odlats ekologiskt 400 hektar mot rekordåret 2018. Arealen uppgår till 49 800 hektar och är 36 procent mer än genomsnittet de fem senaste åren. Både höstvetesarealen och höstrapsarealen som odlats ekologiskt hamnar i samma storleksordning som förra året. Den ekologiskt odlade höstvetearealen blev 31 400 hektar, motsvarar en ökning med 35 procent jämfört genomsnittet för de senaste fem åren. Höstrapsarealen som odlas ekologiskt har beräknats till 6 100 hektar.

  Fakta ur rapporten

  De totala höstsådda arealerna för i år är i samma storleksordning som förra höstens rekordstora arealer. Undantagen är Gävleborgs län där ihållande regn har gjort att en del av den planerade höstsådden fick avstyras. Här blev höstvetearealen knappt hälften så stor som förra hösten.

  Förändringar i höstsådd jämfört med hösten 2018:

  Höstvetearealen är i nivå med 2018 års arealer, minskade med 2 procent.

  Höstrågarealen är i nivå med 2018 års arealer, minskade med 3 procent.

  Höstkorn ökade med 5 procent.

  Höstrågvete ökade med 5 procent.

  Höstrapsarealen minskade med 5 procent.

  Ekologiskt odlad höstsådd areal är i nivå med 2018 års arealer.

  Det är cirka 4 000 lantbrukare som har lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

  Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB

  Relaterade artiklar

  Till toppen