Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 december 2018

  Årets grovfoderskörd minskade kraftigt

  Årets vallskörd minskade med en femtedel jämfört med 2017, visar statistik från Jordbruksverket. På grund av grovfoderbristen skördades större spannmålsarealer än vanligt som ensilage i stället för att tröskas.

   Arkivbild. Vallskörd i Jälla, Uppland.
  Arkivbild. Vallskörd i Jälla, Uppland. FOTO: André Maslennikov /IBL Bildbyrå

  Det största skördebortfallet av vall inträffade i Jönköpings, Kalmar och Skåne län, med en totalskörd som var 35–38 procent mindre än 2017. I resten av landet var hektarskördarna runt 30 procent lägre än i fjol, förutom i Övre Norrland och Svealands slättbygder, där skördarna var låga även 2017. Den totala bärgade skörden av slåttervall beräknas till knappt 3,3 miljoner ton torrsubstans (0 procent vatten), vilket är nästan 800 000 ton mindre än 2017.

  Ärter och åkerbönor minskade med drygt 33 000 ton respektive 75 000 ton. Skörden av åkerbönor blev mindre än en tredjedel av 2017 års skörd.

  Orsaken till den stora skördeminskningen är naturligtvis sommarens torka och värme. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Skåne och Västmanlands län är exempel på län där en eller flera av grödorna i genomsnitt gav mindre än hälften av vad som är normalt.

  Relaterade artiklar

  Till toppen