Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 november 2020

  Arealen höstvete slår rekord

  Den största arealen höstvete någonsin har såtts i Sverige i år. Framför allt har odlare i två län ökat odlingen jämfört med förra året.

   Sven Svensson, Svenssons Maskinstation, sår höstraps direkt i stubben i augusti 2020 med en ombyggd rapidsåmaskin i södra Skåne. Årets höstrapsareal ligger i nivå med förra året och nästan 44 procent av höstrapsodlingen finns i Skåne.
  Sven Svensson, Svenssons Maskinstation, sår höstraps direkt i stubben i augusti 2020 med en ombyggd rapidsåmaskin i södra Skåne. Årets höstrapsareal ligger i nivå med förra året och nästan 44 procent av höstrapsodlingen finns i Skåne. FOTO: Malin Eborn

  Den här hösten såddes 457 900 hektar höstvete, vilket är 12 procent mer än motsvarande areal 2019 och 19 procent mer än femårsgenomsnittet, enligt Jordbruksverket. Uppgången har framför allt skett i Västra Götalands och Västmanlands län, där arealerna höstvete är 23 respektive 42 procent större än motsvarande areal förra året.

  I flertalet av de övriga länen är höstvetearealerna i nivå med förra årets stora arealer.

  Det har såtts 101 100 hektar höstraps i år vilket är i ungefär samma storleksordning som förra året, men det ligger 7 procent högre än med femårsgenomsnittet. Nästan 44 procent av höstrapsodlingen finns i Skåne.

  Rågarealen minskar

  Arealen höstråg beräknas till 27 000 hektar och backar därmed med 20 procent jämfört med förra årets stora areal men ligger i nivå med femårssnittet. Som ATL skrivit tidigare har rågpriset den senaste säsongen varit pressat jämfört med de andra grödorna på grund av ett stort utbud i förhållande till efterfrågan. Sådden av höstkorn beräknas till 23 200 hektar vilket tangerar den stora fjolårsarealen.

  Viltskador hindrar höstsådden

  Totalt beräknas årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter också slå rekord och blir 638 300 hektar. Merparten av årets grödor kunde skördas tidigt i södra och mellersta Sverige vilket gav goda förutsättningar för att hinna med förberedelser inför höstsådden. En varmare höst än normalt bidrog sedan till att sådden kunde pågå länge.

  Det har däremot blivit vanligare att lantbrukare kommenterar att de inte kan så höstvete eller höstoljeväxter på grund av att vildsvin, hjortdjur och gäss förstör grödorna.

  Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor skattas till 52 600 hektar vilket är i nivå med förra höstens totalareal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 31 procent.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen