Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 mars

  Regeringen sänker arbetsgivaravgifterna för småföretag

  Regeringen lanserar tillsammans med stödpartierna L och C ett paket av åtgärder för att hjälpa småföretagen igenom krisen med coronaviruset. Bland annat införs en statlig lånegaranti, villkoren för korttidspermittering utökas till att även omfatta familjemedlemmar och en statlig låneakut inrättas.

   Emil Källström (C), finansmarknadsminister Per Bolund (MP), finansminister Magdalena Andersson (S) och Mats Persson (L) presenterar ett krispaket riktat till svenska småföretag vid onsdagens pressträff om nya budgetåtgärder med anledning av coronaviruset.
  Emil Källström (C), finansmarknadsminister Per Bolund (MP), finansminister Magdalena Andersson (S) och Mats Persson (L) presenterar ett krispaket riktat till svenska småföretag vid onsdagens pressträff om nya budgetåtgärder med anledning av coronaviruset. FOTO: Janerik Henriksson/TT

  Tidigare har det presenterats krispaket för större företag och jobb, nu går regeringen vidare med stöd för små och medelstora företag. Det handlar bland annat om statlig lånegaranti och lättnader vad gäller arbetsgivaravgifter.

  Åtgärderna presenterades vid en pressträff på onsdagen.

  – Det är ett väldigt kraftfull paket för att rädda så många småföretag som det bara går, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

  I det nya krispaketet, som förhandlats fram med Centern och Liberalerna, sänks arbetsgivaravgifterna kraftigt för mars, april, maj och juni.

  Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor. Under de fyra de fyra månaderna ska bara ålderspensionsavgiften betalas.

  Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. Förslaget beräknas kosta staten 33 miljarder kronor.

  Även egenavgifterna sänks

  För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

  Vid pressträffen sade Magdalena Andersson även att de tidigare presenterade förslagen gällande korttidspermittering, där staten går in och kompenserar för att anställda under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid, även ska kunna omfatta ägare av aktiebolag och dessas familjemedlemmar.

  Sänkt skatt för egenföretagare

  Egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får också sänkt skatt genom att reglerna för periodiseringsfonder tillfälligt ändras. Förslaget bedöms leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

  Lättnader införs också vad gäller förra årets momsinbetalningar, till en budgetkostnad om 7 miljarder kronor.

  – Det är en väldigt allvarlig ekonomisk situation som vi är i, både i världen och här hemma, säger Magdalena Andersson.

  Låneakut inrättas

  Vidare inrätttas en statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag.

  – Vi ser att det är svårt att få lån på banken, säger Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson.

  För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti, där staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga.

  Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Företag kommer att maximalt kunna låna 75 miljoner kronor och under de första månaderna behöver ingen ränta betalas.

  Bankerna ska betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier. Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet, vilket försämrar statens budgetsaldo och det finansiella sparandet. De garantiavgifter som kommer att tas ut medför i gengäld att statens budgetsaldo och finansiella sparande förbättras något.

  Enligt regeringen förväntas garantiverksamheten därmed på lång sikt vara självfinansierad.

  Hyresstöd föreslås

  Särskilt utsatta företag, som exempelvis hotell, restauranger och butiker, föreslås även få hyresstöd.

  – Många företagare står och tittar ut över sina tomma lokaler och undrar hur de ska kunna betala hyran, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

  Staten ska stå för 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

  Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april–30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

  Positivt mottagande

  Förslagen får positivt stöd från flera håll. SEB:s chefekonom Robert Bergqvist kallar åtgärderna ”slagkraftiga” och menar att de visar på stor lyhördhet gentemot näringslivet.

  Organisationen Företagarnas vd Günther Mårder tycker att det sammantaget är ett bra och resolut krispaket.

  – Jag är positiv till hastigheten i regeringens arbete, de har lyckats få fram det här oerhört fort och det ska de ha en stor eloge för. Och det är bra att de nu riktar ljuset mot de små bolagen, säger han.

  Svenskt Näringsliv uppger dock i en skriftlig kommentar till TT att man inte tycker att åtgärderna är tillräckligt kraftfulla.

  Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.

  Läs mer: Senaste artiklarna om coronaviruset

  Paketet

  Företag som drabbats av viruskrisen men i övrigt är friska ska kunna få lån från banken med statlig kreditgaranti på 70 procent av lånet. Maxbelopp per lån är 75 miljoner kronor.

  Låntagaren ska betala ränta till banken, men får uppskov ett år.

  Företag som vill låna förväntas avstå från aktieutdelningar samt bonusar till ledningen.

  Garantier kan ges för totalt 100 miljarder i lån.

  Arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks under fyra månader. Gäller för högst 30 anställda per företag och för den del av lönen som understiger 25 000 kronor per månad. Max nedsättning per anställd cirka 5 300 kronor per månad.

  Ålderspensionsavgift ska betalas.

  Beräknas kosta statsbudgeten 33 miljarder i minskade inkomster.

  Drabbade egenföretagare med enskild firma eller delägare i handelsbolag kan få sänkt skatt genom att vinst 2019 kan avsättas i periodiseringsfond och kvittas mot framtida förluster. Tak 1 miljon kronor.

  Anstånd med skattebetalning, ett tidigare förslag, utvidgas. Innebär bland annat ökade möjligheter att skjuta upp inbetalning av moms.

  I branscher som sällanköpshandel, hotell, restaurang och andra coronautsatta sektorer kan staten ge bidrag till hyran med upp till 50 procent av en nedsättning i tre månader, från april till och med juni i år. Om hyresvärden sänker hyran från 10 000 kronor till hälften tar staten max 2 500 kronor av sänkningen.

  Beräknas kosta statsbudgeten 5 miljarder.

  Källa: Regeringskansliet

  Relaterade artiklar

  Till toppen