Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 april

  Äppelodlingar i Skåne hårt ansatta av frosten

  Efter en period av frostnätter har 90 procent av äppelknopparna på vissa fält i nordöstra Skåne skadats. Men än är det för tidigt att sia om skörden, enligt Jordbruksverkets expert.

  Flera kalla nätter med minusgrader i månadsskiftet mars april har fått jordbruksverket att rycka ut och undersöka skadeläget och samla in knoppar från skånska fruktodlingar.

  – Bilden är väldigt varierande. Vissa platser och sorter är drabbade av frostskador medan andra ser rätt okej ut även inom samma odling. Det beror främst på mikroklimatet i odlingen och i vilket utvecklingsstadium träden har varit när frosten kom, säger Sanja Manduric, rådgivare på växtskyddscentralen i Alnarp, Jordbruksverket.

  LÄS OCKSÅ:Frostnätter i Skåne riskerar slå mot äppelskörden

  Som exempel visar proverna från det värst drabbade delområdet i nordöstra Skåne att det bara fanns 10 procent friska knoppar i ett fält med den frostkänsliga äppelsorten Aroma. Det fält som hade klarat sig bäst i samma område hade samtidigt 88 procent friska knoppar av samma äppelsort.

  På Österlen har samtidigt Aroma klarat sig bra och där överstiger inte skadorna 37 procent, enligt Jordbruksverkets Odlarbrev.

  Fler frukter frostskadade

  Även övrig frukt har tagit stryk i frosten. I flertalet av körsbärsproven var hälften av knopparna skadade medan päron och plommon klarat sig bättre med upp till 20 procent av knopparna skadade.

  Sanja Manduric vill ännu inte sia om hur årets skörd kommer att påverkas.

  – Det är för tidigt. Det kan bli fler tillfällen med temperatursänkningar och det är farligt med kalla nätter under blomning. Sedan vet vi inte vilka skadegörare som kommer under säsongen och hur vi kan hantera dem, säger hon.

  Blommning avgör

  Jordbruksverket kommer att följa utvecklingen löpande.

  Henrik Stridh, vd på sydsvenska samarbetsorganisationen Äppelriket, tycker också att det är för tidigt att dra några slutsatser om den kommande skörden då det är antalet blommor som styr fruktmängden.

  – I odlingar där man ser skador på 90 procent av knopparna kommer det att bli problem men handlar det om 10-20 procent skadade knoppar behöver det inte ha någon betydelse för fruktmängden. Hur utvecklingen blir kommer avgöras av läget vid blomning.

  Både 2017 och 2019 ställde frosten till det och sänkte skörden med kring 35 procent jämfört med ett normalår. 2018 bjöd i stället på en mycket rik äppelskörd.

  ATL TV: Frostfläkt skyddar äppelodlingen

  Relaterade artiklar

  Till toppen