Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 maj 2016

  Kor som får antibiotika släpper ut mer metan

  En internationell studie ledd från SLU visar att kor som får antibiotika släpper ut mer metan än andra. Dessutom påverkas dyngan och djuren som lever däri.

  FOTO: Ann Lindén

  Det är forskaren Tomas Roslin från Sveriges lantbrukaruniversitet (SLU) som tillsammans med forskare världen över har undersökt hur tarmfloran förändras hos kor som behandlas med antibiotika.

  Man använde tetracyklin, ett bredverkande antibiotikum ges för att bota sjukdom men också för att djuren ska växa snabbare.

  Släpper ur mer metan

  Det visade sig att kor som fått tetracyklin släppte ut dubbelt så mycket av växthusgasen metan jämfört med de som inte fick det. Orsaken tros vara att tetracyklin gynnar mikroorganismer som bildar mycket metan.

  Resultaten överraskade till och med de rutinerade forskarna och är den första som visar att antibiotikaanvändning kan öka andelen utsläppt växthusgas från boskap.

  ”Våra resultat behöver kopplas till hur omfattande användningen av antibiotika är i olika delar av världen. Den restriktiva hållningen i länder som Sverige och Finland gör nog att problemen inte är så stora här, men där antibiotika används rutinmässigt för att förbättra tillväxten kan det vara annorlunda” säger Tomas Roslin i ett pressmeddelande.

  Påverkade insekternas tarmflora

  Dessutom visar resultaten att antibiotikaanvändningen ger effekter långt utanför kon egen kropp. Den mikrobiella floran i kons dynga hade en annorlunda sammansättning vilket också påverkade dyngbaggen som lever däri. Antibiotikabehandlingen påverkade inte skalbaggarnas fortplantning eller storlek, men den förändrade insekternas tarmflora.

  Nästa steg blir nu att undersöka hur metanutsläppet från kon påverkas vid rapning eftersom det ger en större påverkan på miljön än från dyngan.

  Allt detta gör att forskarna än en gång påpekar att man bör vara ytterst försiktig med att ge antibiotika till djuren.

  Relaterade artiklar

  Till toppen