Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 juni 2017

  Antalet sysselsatta inom jordbruket sjunker

  Sedan 2010 har antalet sysselsatta personer inom jordbruket minskat med 7 510 personer eller fyra procent, enligt statistik från Jordbruksverket.

   Det totala antalet sysselsatta inom jordbruket minskar. Trenden visar också att antalet företagare minskar medan antalet tillfälligt sysselsatta ökar något.
  Det totala antalet sysselsatta inom jordbruket minskar. Trenden visar också att antalet företagare minskar medan antalet tillfälligt sysselsatta ökar något. FOTO: Per Emgardsson

  Förra året var totalt 171 418 personer sysselsatta inom jordbruket i Sverige, visar nya siffror från Jordbruksverket. De flesta av dem, 148 027 personer, driver enskilt företag.

  Trenden de senaste tio åren är att antalet företagare inom jordbruket minskar, medan antalet tillfälligt sysselsatta i enskilda företag ökar något.

  Tillfälligt sysselsatta blir allt fler

  Sedan år 2013 har antalet enskilda företagare minskat med 7 procent, går man tillbaka till år 2007 är minskningen av antalet företagare hela 15 procent. De tillfälligt sysselsatta inom enskilda företag har däremot ökat med 63 procent sedan 2007.

  De flesta jordbruksföretagare som drev enskilda företag var äldre än 65 år, den gruppen utgjorde 34 procent av de enskilda företagarna. År 2016 var 16 procent av de enskilda företagarna kvinnor, en siffra som är oförändrad sedan undersökningen 2013.

  Fler sysselsatta utanför jordbruket

  Jordbruksverket har också undersökt sysselsättningen utanför jordbruket för enskilda företagare och deras maka, make eller sambo. Av dessa hade 53 procent en huvudsyssla utanför jordbruket, en siffra som ökat med 8 procentenheter sedan 2013.

  Bland de jordbruksföretagare som drev aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening var totalt 23 391 personer sysselsatta. Även här ökade antalet tillfälligt sysselsatta, medan de som hade stadig sysselsättning i dessa bolagsformer minskade något.

  Bland driftsledarna hos de företag som drevs som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening, var 29 procent i åldersgruppen 55–64 år, medan 28 procent var 45–54 år. Andelen kvinnliga driftsledare var var 14 procent, en siffra som ökat med 1 procentenhet sedan 2013.

  De flesta som arbetar inom jordbruket är verksamma i Västra Götalands och Skånes län, 31 900 respektive 24 700 personer. Lägst sysselsättning inom jordbruket finns i Norrbottens län med 3 200 personer.

  LÄS MER: Hongkong inkörsport för svensk livsmedelsexportLÄS MER: Småföretag positiva, men ser tillväxthinderLÄS MER: Matindustrin tappar konkurrenskraft

  Relaterade artiklar

  Till toppen