Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 december 2019

  Anpassade skyddszoner ökar i areal

  Allt fler lantbrukare använder anpassade skyddszoner för att förhindra jorderosion, visar en ny utvärdering gjord av Jordbruksverket. Det är ett viktigt steg för att minska övergödning.

   Numera är det bara möjligt att söka ersättning för anpassade skyddszoner inom det så kallade nitratkänsliga området.
  Numera är det bara möjligt att söka ersättning för anpassade skyddszoner inom det så kallade nitratkänsliga området. FOTO: Mostphotos

  Utvärderingen visar att arealen för anpassade skyddszoner har ökat med 76,3 ha i landsbygdsprogrammet 2014–2020 jämfört med det tidigare programmet. Enligt nya beräkningar är anpassade skyddszoner den billigaste åtgärden för att minska övergödningen av kust, sjöar och vattendrag. Men det är viktigt att de anläggs på rätt ställe där det finns risk för erosion, enligt Jordbruksverkets utvärdering.

  Skillnader mellan nuvarande och tidigare landsbygdsprogram som påverkat skyddzonernas utformning är att det nu är tydligare definierat var i landskapet man får anlägga anpassade skyddszoner. Bland annat är det numera enbart är möjligt att söka ersättning inom det så kallade nitratkänsliga området.

  Placeras rätt

  Utvärderingen visar också att skyddszonerna placeras på rätt ställen. I de län som har stor erosionsrisk är andelen skyddszoner högst och andelen har ökat i nuvarande landsbygdsprogrammet.

  Arealen anpassade skyddszoner har ökat mest i Östergötlands län med en ökning på 45 hektar. Minskningen av arealen anpassade skyddszoner har främst skett i Stockholms och Örebro län.

  Jordbruksverkets utredare lyfter också att: ”Resultat- och värdebaserad ersättning kan bli samhällsekonomiskt mer effektivt än att enbart kompensera lantbrukare utifrån efterlevnad av stödvillkor”.

  Relaterade artiklar

  Till toppen