Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 maj 2011

  Anonyma anmälningar stjäl djurskyddsresurser

  För mycket av djurskyddsresurserna läggs på sällskapsdjur, på bekostnad av lant­brukets djur. Det anser internrevisorn i Skåne län.

  Djurskyddsresurserna räcker inte till för kontrollen av både produktionsdjuren och sällskapsdjuren, tycker Håkan Malmer, internrevisor på länsstyrelsen i Skåne.

  Han anser att det är viktigare att kontrollera kommersiella verksamheter där djur har ett ekonomiskt värde, än att granska privatpersoner som har djur av sociala skäl.

  – Man ska inte få tjäna pengar på att eftersätta djurens väl och ve, säger internrevisorn som delgett regeringens utredare av djurskyddsreformen sina tankar.

  Måste agera på anmälan

  Många anmälningar om djur som far illa är en anledning till att sällskapsdjuren får en oproportionerligt stor del av djurskyddsresurserna, enligt Håkan Malmer. Att inspektörerna måste agera på alla anmälningar gör att de dominerar kontrollarbetet.

  Internrevisorn jämför med sitt tidigare jobb på Skatteverket.

  – Hade vi farit ut på varenda anonym anmälan hade vi inte haft någon tid att granska storföretagen, eller internationella transaktioner eller internethandel, till exempel.

  Problem

  Håkan Malmer tror att möjligheten att göra anonyma anmälningar är en del av problemet. Han vill inte ta bort den möjligheten helt men vill att åtminstone den som tar emot anmälan ska veta vem som gjort den även om anmälaren ges anonymitetsskydd gentemot alla andra. Det skulle minska risken för okynnesanmälningar och ge ett bättre underlag för kontrollen, anser internrevisorn.

  Men det skulle kräva ändringar i lagen eftersom ett sådant anonymitetsskydd skulle bryta mot den i svensk lagstiftning grundläggande offentlighetsprincipen.

  Ett jobb för polisen?

  Ett annat möjligt sätt att komma till rätta med obalansen, enligt Håkan Malmer, är att polisen tar hand om anmälningar som gäller sällskapsdjur.

  – Det är min personliga uppfattning, inspektörerna har rätt olika åsikter i frågan.

  Relaterade artiklar

  Till toppen