Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 oktober 2019

  Ännu en omgång i kampen om Trolle Ljungby

  Den juridiska fejden om jakten på Trolle Ljungby fortsätter. Godsets viltmästare har gått med på att betala dubbelt så mycket för jakten, men i övrigt ligger jaktavtalen fast.

   Trolle-Ljungby.
  Trolle-Ljungby. FOTO: Staffan Andersson/TT

  Frågan om jakträtterna på Trolle Ljungby gods fortsatte vid fredagens sammanträde i Fideikommissnämnden. Ärendet var uppe till behandling första gången vid nämndens sammanträde i september, men bordlades då för ytterligare utredning.

  Bakgrunden är att fideikommissarien på Trolle Ljungby, snart 97-årige greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister, har upplåtit större delen av jakträtten på godsets marker till sin anställde viltmästare i två avtal som löper på 20 år.

  Detta blev ett ärende hos Fideikommissnämnden sedan greve Trolle Wachtmeister och viltmästaren lämnat avtalen för inskrivning i fastighetsregistret och inskrivningsmyndigheten sökt nämndens utlåtande.

  Jakträttsupplåtelserna har stött på motstånd från grevens brorson Claës Wachtmeister. Han kan enligt gällande lagstiftning betraktas som efterträdare på Trolle Ljungby den dag nuvarande fideikommissarie går ur tiden och fideikommisset ska avvecklas.

  Claës Wachtmeisters kritik går dels ut på att upplåtelserna inte är marknadsmässiga, men han hävdar också att de tjugoåriga avtalen inkräktar på hans legitima rätt som efterträdare, eftersom de kan komma att gälla utöver den nuvarande fideikommissariens innehavstid.

  Inför fredagens möte i Fideikommissnämnden meddelade Trolle Wachtmeister och hans viltmästare att de skrivit om avtalen avseende avgifterna. Ännu en värdering av jaktens ekonomiska värde har gjorts och nu får viltmästaren betala totalt 1,4 miljoner kronor om året för jakträtterna. Det är dubbelt så mycket som i förra varianten av avtalen.

  Läs mer: Fejden om jakten på Trolle Ljungby fortsätter

  Men fideikommissarien Trolle Wachtmeister hade också laddat bössan med skarpare juridisk ammunition och städslat advokaten Jan-Mikael Bexhed för sin sak.

  I en skrivelse till nämnden hävdar Bexhed att ärendet inte är en fråga för Fideikommissnämnden, då nämnden ska befatta sig med frågor som gäller fideikommiss under avveckling och ett sådant är förvisso inte Trolle Ljungby.

  Vidare ifrågasätts det legitima i att Claës Wachtmeister kallar sig efterträdare och därmed hans rätt att yttra sig i frågan över huvud taget. Vem som blir efterträdare till ett fideikommiss kan inte avgöras förrän den nuvarande fideikommissarien gått ur tiden.

  Fideikommissnämndens beslut i ärendet blir offentligt den 5 november.

  Fakta: Fideikommissen och deras avveckling

  Trolle Ljungby gods i nordöstra Skåne är ett fideikommiss som innehas av Hans Gabriel Trolle Wachtmeister. Egendomen omfattar cirka 12 000 hektar.

  Fideikommissarien har nyttjanderätten och behåller avkastningen av egendomen, som gått i arv enligt en fideikommissurkund, men får inte sälja eller belåna egendomen.

  Fideikommissnämnden är en statlig myndighet som handlägger ärenden kring fideikommissen och deras avveckling.

  Fideikommissen ska, enligt en lag från 1963, avvecklas när den nuvarande fideikommissarien avlider.

  Fakta: Jakträtten på Trolle Ljungby

  Två avtal om upplåtelse av jakträtt har träffats mellan Hans Gabriel Trolle Wachtmeister och godsets anställde viltmästare.

  Det ena avtalet omfattar rådjursjakt på cirka 12 000 hektar, det andra gäller jakt på samtliga viltslag på cirka 6 000 hektar. I upplåtelsen ingår också jaktstuga med tillhörande ekonomibyggnader, inklusive ett enklare viltslakteri.

  Avtalen, som började gälla 1 juli 2019, är skrivna på 20 år och enligt avtalstexten bindande även för framtida fastighetsägare. Enligt avtalet har den anställde också rätt att i sin tur överlåta jakträtter på markerna till tredje person samt att skriva in dem i fastighetsregistret.

  Relaterade artiklar

  Till toppen