Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 oktober 2018

  Andra stöd kan påverka krisstödets storlek

  Maxgränsen för krisstödet är cirka 150 000 kronor, men det kan reduceras för lantbrukare som har tagit emot andra offentliga stöd under den senaste treårsperioden.

  Den informationen har förbryllat lantbrukare.

   Arkivbild. Stöd till solcellsanläggning minskar inte torkstödet.
  Bild 1/2 Arkivbild. Stöd till solcellsanläggning minskar inte torkstödet. FOTO: Torbjörn Esping
   Arkivbild. Torkstödet påverkas inte av stöd till solcellsbygge.
  Bild 2/2 Arkivbild. Torkstödet påverkas inte av stöd till solcellsbygge. FOTO: Marcus Frennemark

  Seth Bergström, mjölkbonde på Gödeberg nära Bodafors i Jönköpings län, läste om detta i Jordbruksverkets informationsbrev om krisstödet:

  – Jag har byggt en solcellsanläggning på lagårdstaket och fått investeringsstöd ur landsbygdsprogrammet för det. Det rör sig om mer än 150 000 kronor. Innebär det att jag inte får något krisstöd? frågade sig Seth Bergström.

  Han kontaktade Jordbruksverket och fick beskedet att han inte skulle få något krisstöd. Seth tyckte det var anmärkningsvärt och kontaktade ATL.

  ATL tar frågan vidare till Johan Henningsson, samordnare för krisstödet på Jordbruksverket, som hjälper till att reda ut begreppen.

  – Krisstödet för 2018 är ett så kallat ”stöd av mindre betydelse” inom jordbrukssektorn, där det finns ett tak på 15 000 euro, alltså cirka 150 000 kronor. Men det finns också ”stöd av mindre betydelse utanför jordbrukssektorn” och där är taket 200 000 euro, cirka 2 miljoner kronor, berättar Johan Henningsson.

  Seth Bergströms investeringsstöd är förvisso ett ”stöd av mindre betydelse” men det räknas till kategorin utanför jordbrukssektorn och går således med marginal in under taket på 200 000 euro.

  Får ej hämma konkurrensen

  De två regelverken för ”stöd av mindre betydelse” (även kallat ”försumbart stöd” eller ”de minimis”) är en del av EU:s konkurrenslagstiftning och ska se till att EU-medlemmarna inte gynnar branscher i det egna landet med nationella stöd.

  Det finns en rad stöd i Sverige som ryms under de här två taken. Tillväxtverket har gjort en inofficiell sammanställning, som nu fungerar som vägledning både för Jordbruksverket och för rådgivare som hjälper bönderna med ansökningar.

  Det är få stöd som påverkar lantbrukarnas ansökningar om krisstöd för 2018. Men det finns flera andra stöd, exempelvis ur landsbygdsprogrammet, som lantbrukare kan söka och även de ska anges i e-tjänsten där man ansöker om krisstöd, även om de inte påverkar själva krisstödet.

  – Vi måste enligt EU-reglerna kräva av de sökande att de redogör för vilka stöd de har fått under de tre senaste åren ur båda kategorierna, säger Johan Henningsson.

  Informerat i brev

  På Jordbruksverkets hemsida finns en komplett lista över de ”stöd av mindre betydelse” som begränsas av 15 000 euro-taket och som hanteras av Jordbruksverket och alltså kan komma att påverka krisstödet. I det brev som skickats ut till de som är berättigade till krisstöd har Jordbruksverket angett hur mycket av just dessa fyra stöd som har utbetalts fram till 25 september i år.

  Men Jordbruksverket har också publicerat en lista på stöd som hanteras av andra myndigheter och som kan komma att reducera krisstödet. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el som levereras ut på nätet är ett exempel på ett sådant stöd. Den listan ska endast ses som exempel. Jordbruksverket garanterar inte att den är komplett.

  Ansvaret hos bonden

  – Eftersom det inte finns ett nationellt register över detta kan vi inte ta på oss ansvaret att redogöra för det. Vi har försökt fånga det som borde vara aktuellt för de flesta, säger Johan Henningsson.

  Som ATL tidigare har rapporterat planerar EU-kommissionen en höjning av stödtaket inom jordbrukssektorn till 25 000 euro. Beslut om detta kan komma redan i december.

  ATL ringer upp Seth Bergström igen och berättar. Seth Bergström måste visserligen ange sitt investeringsstöd till solcellerna när han söker krisstödet, men eftersom de tillhör olika kategorier av stöd kommer inte hans solcellstak att slå genom bidragstaket:

  – Det var skönt att höra. Men det stör mig att jag fick fel information från Jordbruksverket när jag vände mig dit med min fråga.

  Krisstöd 2018

  Krisstödet på grund av torkan uppgår till totalt 400 miljoner kronor och riktar sig till får-, nötkötts- och komjölksproducenter. Stödet uppgår till cirka 420 kronor per djurenhet och du måste ha minst 10 djurenheter för att vara stödberättigad. Stödnivån baseras på djurantal som rapporterats in i fårräkningen eller i ansökan om nötkreatursstöd. Jordbruksverket bedömer att 13 500 lantbrukare är berättigade till stödet.

  Ansökan görs via en e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida. E-tjänsten öppnades 16 oktober och är öppen till och med 5 november.

  Utbetalningarna av krisstödet påbörjas 30 november 2018.

  Relaterade artiklar

  Till toppen