Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 november

  Ygeman: Grön kredit ska öka biobränsleproduktionen

  Produktionen av biobränsle måste öka om miljömålen ska nås. Så tänker energiminister Anders Ygeman nå dit.

   Det finns ingen konflikt mellan produktionen av biobränsle och mat- eller skogsprodukter menar energiminister Anders Ygeman.
  Det finns ingen konflikt mellan produktionen av biobränsle och mat- eller skogsprodukter menar energiminister Anders Ygeman. FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Produktionen av biobränsle ökar i Sverige men är ändå långt ifrån vad som krävs för att klara omställningsmålet för 2030. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) hoppas därför att produktionen ökar ännu mer:

  ”Vi har goda förutsättningar att öka inhemsk produktion av biodrivmedel med låg klimatpåverkan. I budgeten gör vi flera satsningar för att främja sådan produktion. De ökade reduktionsnivåerna i reduktionsplikten har förstås stor betydelse för att skapa en ökad efterfrågan. Regeringen breddar också industriklivet till att omfatta biodrivmedelsanläggningar och vi kommer att införa gröna kreditgarantier”, skriver han till ATL i ett mejlsvar.

  Ser du någon konflikt mellan mat/timmer/papper- och bränsleproduktion i dag?

  ”Nej, det gör jag inte. Reduktionsplikten styr mot användning av biodrivmedel med låga livscykelutsläpp vilket gör att det mest är restprodukter och avfall som används som råvara till de biodrivmedel som används.”

  2021 löper den nuvarande skattebefrielsen för vissa biobränslen ut. Kan det finnas en långsiktig lösning på plats då?

  ”Förlängningen som vi har drivit igenom i EU, gör att vi får tid att se över alternativen. Det pågår en översyn inom EU av statsstödsriktlinjerna och regeringen arbetar för att påverka synen på livsmedelsbaserade biobränslen, så att det framöver ska bli möjligt att ge statligt stöd till livsmedelsbaserade hållbara biobränslen.”

  Är det ett mål att sänka palmoljeanvändningen ytterligare? Hur i så fall?

  ”Ja, det är det. Reduktionsplikten gynnar de bästa biodrivmedlen sett ur ett livscykelperspektiv vilket innebär att det främst är restprodukter och avfall som används som råvara för den HVO som används för att uppfylla reduktionsplikten. Den 1 juli 2019 ändrades kriterierna så att PFAD inte längre är en restprodukt. Det har lett till att användningen av HVO från PFAD har minskat mycket kraftigt. EU:s förnybarhetsdirektiv kräver att de biodrivmedel som används för att uppfylla reduktionsplikten ska vara hållbara. Där finns regler om att medlemsstaterna ska fasa ut användningen av palmolja i transportsektorn. Just nu pågår arbetet med genomförandet av direktivet, och planen är att remittera en promemoria under hösten/vintern.”

  Relaterade artiklar

  Till toppen