Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 mars

  Allt fler högdräktiga kor skickas till slakt

  Antalet högdräktiga kor som skickas till slakt har ökat kraftigt de senaste fem åren, visar statistik från Livsmedelsverket.

  ”Det är en ekonomisk förlust och ett liv till spillo i varje enskilt fall”, skriver veterinärinspektör Anna Lindgren till ATL.

   Arkivbild. Att antalet högdräktiga kor som skickas till slakt ökar kan enligt Anna Lindgren ha med hur djuren hålls och övervakas att göra. Naturbetesdjur har man vanligtvis mindre övervakning på än mjölkkor.
  Arkivbild. Att antalet högdräktiga kor som skickas till slakt ökar kan enligt Anna Lindgren ha med hur djuren hålls och övervakas att göra. Naturbetesdjur har man vanligtvis mindre övervakning på än mjölkkor. FOTO: Marion Palm

  Antalet rapporterade fall där fullgångna kalvfoster hittats vid slakt har ökat de senaste två åren. Statistik från Livsmedelsverket visar att siffran 2019 låg på 232 fall.

  2015 låg samma siffra på 85 fall, vilket innebär att det skett en ökning på över 250 procent de senaste åren.

  ”En ekonomisk förlust”

  Att hitta en konkret förklaring till vad ökningen beror på är svårt enligt Anna Lindgren, veterinärinspektör på Livsmedelsverket. Hon säger att högdräktiga djur riskerar att utsättas för ett onödigt lidande under transporten och därför inte får transporteras.

  Enligt lag är det inte tillåtet att transportera högdräktiga kor som har mindre än 28 dagar kvar till beräknad kalvning. Tiden för gris och får är 14 dygn.

  ”Det är ett slöseri att skicka dräktiga djur med fullgångna kalvar till slakt eftersom kalven varken kommer att producera kött eller mjölk i framtiden. Det är en ekonomisk förlust och ett liv till spillo i varje enskilt fall”, skriver Anna Lindgren i ett mejlsvar till ATL.

  Länsstyrelsen utreder

  Djurhållaren har det yttersta ansvaret för att se till att de djur som skickas till slakt inte är högdräktiga.

  ”Konsekvenserna för en djurhållare som skickar ett högdräktigt djur till slakt varierar beroende på om det har skett med uppsåt eller inte”, skriver Anna Lindgren till ATL.

  När en veterinär upptäcker en högdräktig ko undersöks kalven och om veterinären gör bedömningen att transport har skett inom den tid som lagstiftningen förbjuder får länsstyrelsen information för att kunna utreda händelsen. Om länsstyrelsen kan konstatera att djurhållaren har varit oaktsam kan ärendet gå vidare till en åtalsanmälan.

  När högdräktiga kor inkommer till slakterier är det tillåtet att slakta dem, enligt Jordbruksverket. Slakten ska ske utan uppstallning eller onödigt dröjsmål.

  Relaterade artiklar

  Till toppen