Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 februari

  Kraftig avmattning för nya stallbyggen

  Förprövningarna av stallbyggen var färre än någonsin under fjolåret. Byggandet ser ut att avta kraftigt både inom köttproduktionen och på mjölkgårdar, visar nya siffror från Jordbruksverket.

   Åsa Odell, ordförande i LRF:s köttdelegation. Färre lantbrukare vill bygga. Under 2019 investerade Vankiva gård i Skåne totalt 40 miljoner i ett nybygge för 730 mjölkande kor.
  Åsa Odell, ordförande i LRF:s köttdelegation. Färre lantbrukare vill bygga. Under 2019 investerade Vankiva gård i Skåne totalt 40 miljoner i ett nybygge för 730 mjölkande kor. FOTO: Johan Joelsson

  Förprövningarna av djurstallar brukar ses som en mätare på konjunkturen och investeringsviljan inom animalieproduktionen. I fjol var tongångarna positiva, under 2018 ökade förprövningarna för både mjölkkostall och grisproduktion.

  I år är det mollton. Förprövningarna sjönk för alla djurslag under 2019. Enda undantag är slaktkycklingar som ökat i förhållande till 2018, men fortfarande ligger lågt i relation till åren dessförinnan.

  – Jag är inte överraskad. Efter torkan 2018 var det inte många som hade kraft att fundera på expansion, säger Åsa Odell, ordförande i LRF:s köttdelegation.

  Lägsta nivån på mer än 15 år

  Förprövningarna av grisstallar föll kraftigt. Endast 1 300 suggor i produktion förprövades och det är den lägsta nivån sedan 2011. Även för övriga djurkategorier inom grisproduktionen föll förprövningarna och därmed bryts en flerårig trend med ökat byggande.

  Den betesbaserade köttproduktionen har det fortsatt motigt. Förprövningarna av stallar för får och getter föll under 2019 till den lägsta nivån på mer än 15 år.

  Byggnation för dikor hade ett par toppår 2016 och 2017 men nu faller förprövningarna för andra året i rad till samma nivå som i början av 2010-talet.

  – Trenden kan vända uppåt igen, men då behöver vi tydliga signaler från slakterierna om att det behövs mer kött, säger Åsa Odell, ordförande i LRF:s köttdelegation.

   Åsa Odell, ordförande i LRF:s köttdelegation.
  Åsa Odell, ordförande i LRF:s köttdelegation. FOTO: Mikael Gianuzzi

  Mjölkproduktionen är något av motorn inom lantbruket. Även här är siffrorna nedslående. Endast 7 000 koplatser förprövades 2019. Det är nästan en halvering mot 2018 och i nivå med förprövningarna under de tuffa åren runt 2015.

  I Sverige finns omkring 300 000 mjölkkor. Om deras stallar förnyas i den takt som förprövningarna under 2019 indikerar innebär det en omloppstid på mer än 40 år.

  Lisa Ehde, chef för LRF Mjölk, är bekymrad över utvecklingen.

  – Konsumenter och politiker har inte insett värdet av svensk mjölkproduktion för miljön, jobben och maten. Det får konsekvenser på gårdsnivå i dålig lönsamhet, avsaknad av generationsskiften och bristande strukturutveckling. Och det leder till färre mjölkkor och minskad mjölkinvägning, likväl som färre förprövningar, säger Lisa Ehde.

  Mjölkböndernas regelbörda och myndigheternas attityd till investeringsvilliga bönder är några andra faktorer som Lisa Ehde anser håller tillbaka byggviljan på mjölksidan och gör bönderna försiktigare.

  – Det är tråkigt, eftersom vi verkligen behöver mer mjölk i Sverige, säger hon.

  Torkan avgörande

  Per Skargren, segmentschef för skog och lantbruk på LRF Konsult, ser torkans press av lönsamheten som den avgörande faktorn bakom de fallande förprövningarna. Han lyfter också frågan om osäkerheten kring investeringsstödet; både i det nuvarande programmet som löper ut i år och i dess ännu okända fortsättning.

  – Därför tror jag inte att vi får se några stora ökningar av förprövningarna under 2020 heller, säger Per Skargren.

  Han ser ett behov av investeringar i stallar både för gris- och mjölkproduktion. Äldre stallar behöver ersättas av nya och modernare. Långsiktig efterfrågan finns på både mjölk och svenskt griskött.

  – Det är marknader med marginalprissättning och snabba prisförändringar. Den som satsar måste veta hur man påverkas av dessa prissvängningar. Min förhoppning är att de duktigaste tio procenten av företagen kan hålla uppe investeringarna även i tuffare tider, säger Per Skargren.

  Förprövningar

  Vid förprövning granskar länsstyrelsen ny-, om- och tillbyggnader av djurstall ur djurskyddssynpunkt. De tittar bland annat på inredning, utfodringssystem, stallklimat och brandskydd.

  Kravet på förprövning gäller djurstallar där det efter byggnationen finns plats för mer än 20 nötkreatur, 15 vuxna grisar, 150 växande grisar, 20 vuxna får, 40 lamm, 500 fjäderfän (gäller ej struts), 5 hästar, 20 vuxna minkar eller 150 växande minkar.

  Lantbrukaren har sedan tre år på sig att bygga djurstallet som förprövats.

  Jordbruksverket sammanställer varje år statistik över förprövningarna.

  ATL TV: Alexander Månsson går mot strömmen – bygger nytt för 5 200 grisar:

  Relaterade artiklar

  Till toppen