Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 december 2018

  Åkeribranschen välkomnar EU-förslag

  Fler uppdrag till svenska åkerier och bättre villkor för de utländska chaufförer som blir kvar i Sverige. Det utfallet hoppas åkeribranschen få om EU:s nya regelförslag för lastbilstransporter utanför hemlandet går igenom.

   Utländska lastbilars möjlighet att köra transporter inom Sverige begränsas om förslaget från EU:s transportministrar går igenom.
  Utländska lastbilars möjlighet att köra transporter inom Sverige begränsas om förslaget från EU:s transportministrar går igenom.

  Utländska lastbilar och förare med dåliga villkor kör orimligt många transporter inom Sverige, vilket skapar osund konkurrens för svenska åkerier. Det anser både företag och fack i den svenska transportbranschen.

  Nu har EU:s ministerråd antagit ett förslag om nya regler för den här typen av transporter.

  – Vi ser i huvudsak mycket positivt på förslaget, säger John Woxström, juridiskt sakkunnig på branschorganisationen Sveriges åkeriföretag.

  Facket instämmer.

  – Vid en första anblick är det bättre än väntat. Man har stramat åt en del regler, säger Tommy Wreeth, ordförande i Transportarbetareförbundet.

  Framförallt minskar möjligheten att köra så kallat cabotage. Termen innebär att ett utländskt fordon med förare, som gjort en transport till Sverige, tillfälligt tar uppdrag inrikes i Sverige innan man kör ut ur landet igen.

  Tidsregler skärps, ett undantag för uppdrag i kombination med andra transportslag tas bort och det fastslås att den ordinarie vilan på 48 timmar varje vecka inte får tas i fordonet.

  – I dag körs fejkat cabotage eller kombitransporter där fordonen står uppställda i Sverige och chauffören kommer i minibuss från utlandet, säger Tommy Wreeth.

  Han är inte helt nöjd med det nya förslaget om dygnsvila.

  – Man kan fortfarande ta en kort veckovila på 24 timmar i hytten två gånger i rad, och på det viset stanna i tre veckor, säger Tommy Wreeth.

  Smarta färdskrivare

  Sveriges åkeriföretag oroas dels av att regler kan kringgås genom att chaufförer blir ”falska egenföretagare”, som egentligen styrs av någon annan, dels av oklarheter runt införandet av krav på smarta färdskrivare – även om principen med färdskrivare välkomnas.

  – Den borde införas snabbare, tycker John Woxström.

  Det som EU:s transportministrar nu enats om, trots motstånd från flera östländer, lades fram av EU-kommissionen för 1,5 år sedan. För att driva igenom det krävs dock även kompromissförhandlingar med EU-parlamentet.

  Fakta: EU-förslaget

  Några punkter i förslaget från EU:s ministerråd om nya regler för lastbilskörningar utanför hemlandet (utländska EU-lastbilar i Sverige tas som exempel):

  • En lastbil från annat EU-land får tillfälligt göra högst tre inrikes transporter i Sverige (så kallat cabotage). Transporterna måste göras inom sju dygn. Efter en sådan period måste lastbilen vara utanför Sverige i fem dygn.

  • Om en chaufför från annat EU-land ska köra i Sverige under en längre period (så kallad utstationering), måste arbetsgivaren anmäla det till Arbetsmiljöverket. Även facket informeras. Avtalsenliga villkor ska gälla. Rent bilaterala transporter (till exempel Sverige-Danmark) är undantagna, om chauffören är anställd i något av länderna.

  • Vägdelen i transporter där lastbil kombineras med frakt på järnväg eller fartyg har haft undantag från reglerna, men det undantaget tas bort.

  • Chauffören får inte tillbringa den ordinarie 48 timmar långa veckovilan i fordonet.

  • Med start år 2024 måste alla lastbilar som kör internationellt inom EU ha smarta färdskrivare, som kan kontrolleras av polisen.

  Källa: Näringsdepartementet

  Relaterade artiklar

  Till toppen