Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 maj 2000

  "Agenda 2000 försenar EU-utvidgningen"

  Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja anser att tidtabellen för EU-utvidgningen är orealistisk, mycket på grund av Agenda 2000. Enligt Tuomioja blir EU sannolikt inte klart med förberedelserna till år 2003 och de nya medlemsländerna blir inte klara förrän år 2005.

  För EU:s del beror förseningen på
  den lantbruks- och strukturpolitiska reformen Agenda 2000. Inom
  dess ramar är utvidgningen svår att genomföra,
  anser Tuomioja.

  Den finländske utrikesministern uppskattar att det dröjer
  minst till år 2005 innan de första nya medlemmarna
  ansluter sig.

  Tuomioja framhåller att Finland anser att ansökarna
  skall behandlas jämlikt. Inget land får prioriteras
  av politiska orsaker. En sådan prioriterad ställning
  försvårar, enligt Tuomioja, redan nu EU:s förhandlingar
  med Polen.

   
  Trög biståndshantering

  Utvidgningen är inte det enda som framskrider
  trögt i EU. Tuomioja kritiserar också EU:s biståndsprogram
  för ineffektivitet. I fråga om biståndet till
  Balkan verkar det, enligt Tuomioja, dröja ett och ett halvt
  år innan något sker på fältet. Han befarar
  att det bistånd som utlovats till Kroatien dröjer på
  grund av trögheten inom EU. Det kan å sin sida försvåra
  demokratiseringen i landet.

  EU behandlar som bäst reformer inom sitt beslutsfattande
  i syfte att uppta de nya medlemmarna. Tuomioja säger att
  besluten enligt tidtabellen skall tas i december.

  Han väntar sig att det fortsättningsvis kommer att
  finnas en kommissionär från varje medlemsland, men
  röstfördelningen i ministerrådet ändras något
  till förmån för de stora medlemsländerna.
  Däremot verkar det bli mycket svårt att utöka
  de frågor där besluten kan tas med kvalificerad majoritet.

  (TT-FNB)

  Relaterade artiklar

  Till toppen