Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 november 2017

  Ägarlöst land breder ut sig i Japan

  JAPAN.

  Slyet frodas då åkermark värd många miljarder kronor varje år lämnas vind för våg på den japanska landsbygden. När ägarna dör och deras arvingar inte går att spåra är det till sist bara vildsvinens härjningar som påminner om att det en gång odlades på platsen.

   En ny lag är på gång i Japan som ska ge lokala myndigheter rätt att expropriera mark som inte tagits i bruk på fem år och där ägare inte går att spåra.
  En ny lag är på gång i Japan som ska ge lokala myndigheter rätt att expropriera mark som inte tagits i bruk på fem år och där ägare inte går att spåra.

  Problemet har blivit så akut att Inrikesdepartementet förslagit en ny lag som ska ge lokala myndigheter rätt att expropriera mark som inte tagits i bruk på fem år och där ägare inte går att spåra.

  Snåriga byråkratiska regler gör det tidskrävande och därmed kostsamt att agera. Japan har inget allomfattande system med personnummer och därför är det svårt att spåra upp eventuella arvingar.

  Ökad avfolkning

  Då marken inte betingar något högre pris och det oftast kostar mer att riva befintliga byggnader än vad som går att få ut vid en försäljning av själva marken finns heller inga direkta incitament för arvingarna att agera.

  Problemet med avfolkningen av landsbygden ökar för varje år och en kartläggning som gjordes nyligen visade att det finns omkring åtta miljoner övergivna bostadshus som står och förfaller.

  Den onda spiralen drivs på av en kombination av extremt låga födelsetal och en snabb urbanisering. Det sistnämnda gör att servicen på landbygden försvinner, något som ytterligare späder på oviljan hos yngre generationer att flytta ut på landet.

  Den tidigare ansvarige ministern Hiroya Masuda varnar nu för att ett område stort som nordön Hokkaido, eller lika stort som hela Österrike (83 000 km2) inom bara några år kommer att stå outnyttjat om inget radikalt görs.

  – År 2040 kommer 900 städer och byar på landsbygen att vara borta, säger Masuda.

  Klent resultat

  På flera håll försöker myndigheterna locka unga vuxna med gratis boende, fri barnomsorg och en typ av starta-eget-bidrag, men insatserna har hittills gett klent resultat.

  En del i problemet är att Japans befolkning sedan några år tillbaka börjat minska. Fortsätter utvecklingen i samma takt som nu kommer befolkningen vara halverad vid nästa sekelskifte.

  Då en majoritet av japanerna är emot att landet tar emot flyktingar eller lättar på de strikta invandringsbetämmelserna är det heller inte särskilt troligt att problemet kommer att få en lösning den vägen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen