Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 23 december 2020

  En tork som heter duga

  Åby Gård utanför Gävle tog bankens råd att inte bygga för litet. I höst startas den nya flexibla torkanläggningen med hög kapacitet och innovativa lösningar för cirka tio miljoner kronor.

  Detta är ett reportage ur Lantmannen nr 10/2020.Vill du läsa mer om tidningen eller teckna en prenumeration? Klicka här!

   Radarparet Björn Sjunning, 72, och Viktor Plühm, 35, framför torkanläggningen som kan lagra cirka 5 000 ton spannmål. Byggnaden är högt och avskilt placerad eftersom Åby gård härstammar från 1540-talet och är byggnadsminnesförklarad.
  Radarparet Björn Sjunning, 72, och Viktor Plühm, 35, framför torkanläggningen som kan lagra cirka 5 000 ton spannmål. Byggnaden är högt och avskilt placerad eftersom Åby gård härstammar från 1540-talet och är byggnadsminnesförklarad. FOTO: Anders Fällman

  Björn Sjunning är tredje generationen på Åby. Han minns 1960-talets goda dagar och hur lönsamheten i jordbruket sedan successivt blev sämre och sämre. Han tog över 110 hektar skog och 67 hektar åker och odlade utsäde i 20 år tills tillägget inte längre motiverade merarbetet.

   Anläggningens höga kapacitet i mottagning och utlastning är viktiga funktioner.
  Anläggningens höga kapacitet i mottagning och utlastning är viktiga funktioner. FOTO: Anders Fällman

  Med Lantmännens Blåljus försämrades lönsamheten ytterligare. Det blev nödvändigt att utveckla nya affärer och tillsammans med sin bror utvecklade han en metod att limma dubbarna på sin rallybil. Innovationen uppmärksammades av rallyeliten och utvecklades till en lönsam verksamhet som finansierade underhållet av Åby i god hävd och förvärv av skog.

  – Min dotter ville inte ta över gården men Viktor, systerson och fjärde generation här, visade intresse redan när han var två skitar hög brukar jag säga, skrattar Björn Sjunning.

  Viktor Plühms intresse höll i sig och växte och det bäddade för generationsskiftet som genomfördes 2014, då Viktor blev delägare.

  – Viktor fick gården och jag kompenserade min dotter. Vi äger halva fastigheten var tills Viktor ärver mig. Vi är entreprenörer båda två, men när han förde på tal att Åby skulle investera i en bergtäkt och lastbil, då reagerade jag. Ingen åkardräng på Åby har jag alltid sagt, men jag hade fel. Det var en bra investering och Pontus Kälveskog gör ett toppenjobb bakom ratten, erkänner Björn.

  Investerade tio miljoner

  Björn Sjunning hade en dröm att ersätta kalluftstorken med lager för 500 ton i en maskinhall med en ny anläggning. Den gamla var tungarbetad och full av kompromisser efter flera ombyggnationer.

  I mars 2015 startade bygget av en ny tork med markarbetet med egna maskiner och våren 2017 anlitades en firma som krossade 32 000 ton morängrus, som bland annat säljs inblandat som väggrus.

  Och nu är Björns dröm realiserad som en torkanläggning med kapacitet att hantera spannmål från fyra gånger så stor areal som Åby brukar idag.

  – Det hade räckt med en mindre för min del, men vi gick på Björns linje och det ska bli intressant att se om vi så småningom når full utnyttjandegrad på 5 000 ton lagringskapacitet, säger Viktor Plühm.

   Flisförrådet på 45 kubikmeter köptes begagnat och byggdes om till mobil enhet med nya skrapor. Det som återstår är att panela flisförrådet med samma panel som byggnaden.
  Flisförrådet på 45 kubikmeter köptes begagnat och byggdes om till mobil enhet med nya skrapor. Det som återstår är att panela flisförrådet med samma panel som byggnaden. FOTO: Anders Fällman

  Att investera tio miljoner i en spannmålsanläggning när man i dagsläget bedriver växtodling på 175 hektar kan uppfattas som en djärv satsning. Ändå framstår anläggningen inte som ett högriskprojekt.

  Planlagren har körbart betonggolv och kan användas för annat än spannmål. Som lager för allt från halm och pellets till lösvaror, fordon med mera. Och torken är närmast att betrakta som en mobil enhet i containerformat, enkel att montera loss om det skulle bli aktuellt.

  – Bygger man med överkapacitet behöver anläggningen ha ett alternativvärde. Vi finns nära en större stad med hamn. Danske Bank i Gävle stöttade oss fullt ut. Bygg inte för litet var deras uppmaning! Vi gick på den linjen och det kostade oss 100 000 kronor att justera byggnadsritningarna, säger båda.

   Sektion för in- och utlastning i anläggningen. Gropen rymmer 55 kubikmeter.
  Sektion för in- och utlastning i anläggningen. Gropen rymmer 55 kubikmeter. FOTO: Anders Fällman

  Varmluftstork från England

  Åtskilliga gårdsbesök i Sverige kompletterades med besök i Italien och England. Viktor Plühm fastnade för en kontinuerlig varmluftstork från den engelska firman Alvin Blanch. Besök hos flera kunder i England stärkte intresset.

  – Jag minns särskilt gården som fyllde torken med snorblöta åkerbönor med 32 procent vattenhalt som knappt rann och efter ett varv i torken var bönorna torra och fina.

  Om du kan tröska kan vi torka, lovade engelsmännen. Med deras klimat borde de kunna torkning, resonerade Viktor, och han tilltalades av att torken är en enkel och låg konstruktion som är lätt att reglera under torkningen.

  Affären gjordes upp snabbt och en valutasäkring sparade cirka 300 000 kronor. Torken beställdes hösten 2016 och stod inplastad i ett magasin i mer än två år.

   Gårdens lastbilsekipage används främst för transport av grus från deras bergtäkt men även transport av spannmål med avsett flak.
  Gårdens lastbilsekipage används främst för transport av grus från deras bergtäkt men även transport av spannmål med avsett flak. FOTO: Anders Fällman

  Byggt i egen regi

  Den affären är inte den enda där man har lyckats hålla kostnaderna i schack. Köpet av en begagnad flispanna på 1 megawatt från ett mindre fjärrvärmenät mellan Bollnäs och Söderhamn är resultatet av en tillfällighet hösten 2019. Under en maskinvisning överhör en vilt främmande människa samtalet då Viktor berättar att han är spekulant på en flispanna.

  – Du ska kanske köpa min panna, hörde jag någon säga.

  Köpet blev en viktig sista pusselbit i anläggningen och på frågan om priset kommer svaret snabbt.

  – Det är en militär hemlighet, skrattar Viktor Plühm. Hade vi köpt en ny panna hade det kostat två miljoner.

   Torr spannmål flyttas med bandtransportör till tre planlager. Bandet har hög kapacitet, tyst gång, lågt effektbehov, hög driftsäkerhet samt minimalt rengöringsbehov och underhåll.
  Torr spannmål flyttas med bandtransportör till tre planlager. Bandet har hög kapacitet, tyst gång, lågt effektbehov, hög driftsäkerhet samt minimalt rengöringsbehov och underhåll. FOTO: Anders Fällman

  Åby Gård har byggt i egen regi och plockat ned begagnad utrustning på olika ställen. Samma personer har monterat ned och byggt upp igen. I Åbys fall är elektrikern Mattias Bergman något av en nyckelresurs.

  – Låt samma elektriker göra allt jobb. Det förebygger många problem, säger Björn Sjunning.

  Flera anläggningar hotade

  En attraktiv lösning är den stora utlastningskapaciteten på 225 kubikmeter i utlastningsfickor plus tre planlager med utlastning med lastmaskin. Dessutom flexibelt eftersom tre spannmålsslag kan särhållas i fickorna.

  Vid legotorkning nyttjas endast förfickan som våtficka och färdigtorkad spannmål går till utlastningsficka. Det möjliggör att transportör som lämnar otorkad spannmål kan ta torkad vara i retur.

   Utlastning från de stora planlagren ska göras med lastmaskin. Skopan på 5 kubikmeter har Åby modifierat så att den kan tiltas till horisontalläge och köras fylld utan spill.
  Utlastning från de stora planlagren ska göras med lastmaskin. Skopan på 5 kubikmeter har Åby modifierat så att den kan tiltas till horisontalläge och köras fylld utan spill. FOTO: Anders Fällman

  Spannmålshandeln visar intresse men Åby har än så länge valt att stå helt fria och avvakta. Lantmännens anläggningsstruktur i Mälardalen är i omvandling då ett par stora anläggningar redan är nedlagda och ett par är hotade.

  – Vår region har varit en grå zon länge. Vem vet vad som händer. Om jag får leva länge kanske jag får se detta bli ett mini-Lantmanna som behöver byggas ut, spekulerar senioren Björn Sjunning och Viktor Plühm instämmer.

  Detta är ett reportage ur Lantmannen nr 10/2020.Vill du läsa mer om tidningen eller teckna en prenumeration? Klicka här!

   Torken aspirerar spannmålen och avrenset samlas i en sjöfartscontainer med lastväxlarram.
  Torken aspirerar spannmålen och avrenset samlas i en sjöfartscontainer med lastväxlarram. FOTO: Anders Fällman

  Åby Gård

  Aktiebolag (hälftenägare Björn Sjunning och Viktor Plühm). Äger maskinerna och står för driften.

  Två enskilda firmor som är hälften ägare av gården.

  Gör jobbet idag: 9 personer

  Total omsättning 2019: 20 miljoner kronor

  (varav entreprenad 8, bergtäkt 4, jordbruk 2, hyresbostäder 2, lastbil 1, skog 0,5 och diverse 1 miljon)

  Resultat 2019: 870 000 kronor

  Bergtäkten öppnades 2018

  Lastbilsekipage köptes 2018

  Maskiner: 3 grävmaskiner, 3 dumpers, 5 lastmaskiner, 4 lantbrukstraktorer, 1 lastbil med krok

  Areal: 175 ha åker och 400 hektar skog.

  Odllar: Höstvete på halva arealen, ärter, barnmatshavre och maltkorn. Hösten 2019 avstod man från höstsådd på grund av den tid det tog att starta bygget av torkanläggningen och starta upp en bergtäkt.

  Har avtal med Anticimex. Håller på att omförhandlas.

  Torkanläggningen

  30 x 48 meter

  Total kostnad: cirka 10 miljoner kronor (byggnaden och markarbeten cirka 5 miljoner och utrustning cirka 5 miljoner).

  Några delkostnader (ungefärliga):

  * Betong 1 000 m3 och gjutarbete: 2,5 miljoner

  * Stomme, väggpanel och tak från Martinssons: 2,5 miljoner

  * Hyra av gjutformar för mellanväggarna: 300 000 kronor (inkl. startavgift 150 000).

  * Tork Alvin Blanch DF 12 800, 14 ton/h, styrskåp, värmeväxlare, aspiratörer, elevatorer och bandtransportör från Groba System: cirka 1,5 miljoner

  * Flispanna Acimax Bio Energy 1 MW (begagnad)

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen