Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 oktober 2018

  57 000 nya jobb i produktion av livsmedel

  Livsmedelssektorn kommer att ha stora rekryteringsbehov de närmaste åren. Man väntar sig en ökning med 40 000 nya tjänster redan det kommande året, enligt ny rapport från Livsmedelsföretagen, LRF och Arbetsförmedlingen.

   Det råder stor brist på bland annat bagare i dag. Inom ett år förväntar man sig behöva 40 000 nyrekryteringar till tjänster inom livsmedelsproduktion.
  Det råder stor brist på bland annat bagare i dag. Inom ett år förväntar man sig behöva 40 000 nyrekryteringar till tjänster inom livsmedelsproduktion. FOTO: Mostphotos

  Rapporten är en del av det samarbetsprojekt som pågår för att matcha livsmedelsbranschens behov med befintlig kompetens.

  Det är i dag svårt för många företag att rekrytera kompetent personal, något som måste få en ändring om den väntade ökningen ska bli verklighet.

  Under nästa år kommer man enligt rapporten att ha behov av att rekrytera 40 000 personer till nya tjänster och inom en femårsperiod så många som 57 000 personer.

  – Att det kommer att behövas en omfattande rekrytering och att det råder brist på kompetens är inga nyheter för oss. Det går i linje med det arbete vi gör dagligen, säger Joel Andersson, projektansvarig inom kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen.

  – Livsmedelssektorn har många väldigt olika nischer, som kräver specialkompetens. Det är till exempel stor brist på slaktare, bagare och konditorer.

   Joel Andersson, projektansvarig inom kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen.
  Joel Andersson, projektansvarig inom kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen. FOTO: Privat

  Utreder kompetensbehov

  Inom industriell livsmedelsproduktion har man större möjligheter att göra gemensam sak, trots olika inriktning.

  – Där krokar vi arm med de andra industrigrenarna inom till exempel validering av yrkeskunskap. Vi har tagit fram en valideringsmodell som bygger på de grundläggande kunskaper man behöver för att arbeta inom industrin. Det kommer vi att ha mycket nytta av i det fortsatta projektet för att matcha befintlig kompetens med rekryteringsbehoven.

  Till industriproduktionen är det brist på kompetens till specialistroller, som processoperatör och produktutvecklare.

  – Det finns bra utbildningar och det är viktigt att dessa finns kvar. Branschens behov är stort och vi måste arbeta med att få fler att studera på exempelvis högskoleutbildningar inom livsmedelsteknik, säger Joel Andersson.

  Ökning i hela kedjan

  De förväntade nya jobben kommer enligt rapporten att skapas inom hela produktionskedjan. Grunden är den ökade självförsörjningsgrad som eftersträvas i livsmedelsstrategin.

  – Livsmedelsföretagen har ett stort behov av att rekrytera för att kunna öka produktionen. Samtidigt avstår drygt vartannat företag från att rekrytera på grund av svårigheter att hitta rätt kompetens. Att hjälpa duktiga personer hitta vägar in i livsmedelsbranschen, så att företagen får den kompetens de behöver, är avgörande för svensk livsmedelsproduktion, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen i en kommentar till rapporten.

  FAKTA

  Den nya rapporten har namnet ”Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018”

  117 000 personer i Sverige är i dagsläget sysselsatta inom matproduktion.

  Totalt omsätter jordbruket och livsmedelsindustrin 242 miljarder kronor, enligt rapporten.

  Lönerna för de förväntade nya jobben skapar ytterligare intäkter till samhället om närmare 9 miljarder kronor.

  Den nya rapporten har tagits fram inom ett gemensamt projekt där LRF, Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen deltar.

  Projektet ska undersöka hur man kan matcha livsmedelssektorns efterfrågan med arbetsmarknadens utbud.

  Förstudien är avslutad och tanken är att samarbetet ska fördjupas och resultera i ett treårigt projekt.

  Finansieringen sker genom medel från samarbetsparterna och från Europeiska socialfonden, ESF.

  Källa: LRF

  Relaterade artiklar

  Till toppen