Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 maj

  24 miljarder euro extra till jordbrukspolitiken i coronabudget

  Nya miljömål och bättre krishantering kräver mer resurser, konstaterar EU-kommissionen och föreslår en höjning av jordbruksbudgeten.

  FOTO: OLIVIER HOSLET/EPA/TT

  20 miljarder euro bör tillföras pelare två, den del av EU:s jordbruksbudget där landsbygdsprogrammet ligger. Det föreslår EU-kommissionen i sitt nya förslag till långtidsbudget. Den ska hjälpa EU att återhämta sig efter coronapandemin, och den återhämtningen måste gå i grönt, enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

  – Medan vi gör detta måste vi trycka på snabbspelning till en grön, digital och uthållig framtid, sa hon när budgetförslaget presenterades för EU-parlamentet på onsdagen.

  Fyra miljarder euro för krishantering

  Hållbart jordbruk och hållbara livsmedel är enligt EU-kommissionen centrala delar av en växande EU-ekonomi. Coronakrisen har inte förändrat den prioriteringen, tvärtom. Kommissionen menar att de 20 miljarderna behövs för att lantbruk och landsbygd ska kunna ställa om i linje med de höjda miljöambitioner som introducerats bland annat i jord till bord-strategin och strategin för biologisk mångfald. Att EU:s lantbrukare inte ska behöva leva upp till högre miljökrav om de inte får mer stöd för det har lyfts av kritiker till det ursprungliga budgetförslaget i EU-parlamentet, bland medlemsländerna och från lantbrukets intresseorganisationer.

  EU-kommissionen föreslår också att fyra miljarder euro tillförs jordbruksbudgeten för att hjälpa jordbrukssektorn att hantera coronakrisen och bli mer motståndskraftig. Även med de föreslagna extraresurserna är den totala jordbruksbudgeten mindre än den varit under den gällande budgetperioden.

  Vill ha klarhet i juli

  EU-kommissionen hoppas att medlemsländerna ska vara överens i juli. Sverige ansåg att det ursprungliga budgetförslaget var för frikostigt i allmänhet och när det gällde jordbruksbudgeten i synnerhet. Den svenska inställningen var också att Sverige ska få behålla rabatten på medlemsavgiften. EU-kommissionen håller fast vid att rabatterna ska avskaffas, men att coronakrisen gör att de bör fasas ut under en längre period.

  Långtidsbudgeten utformas i förhandlingar mellan medlemsländerna. När de är överens kan EU-parlamentet säga ja eller nej till hela budgeten, men inte ändra i den. Nästa budget ska gälla från 2021 till och med 2027.

  Relaterade artiklar

  Till toppen