Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 januari 2017

  100 procent förnybar el för Sverige

  100 procent förnybar elproduktion och förlängd och utökat elcertifikatsystem. Det är några av Energikommissionens mål och förslag som presenterades på måndagen.

   Energikommissionen skriver i förslaget att utvecklingen mot en mer småskalig elproduktion i samband med god elförsörjning i Sverige är viktig sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.
  Energikommissionen skriver i förslaget att utvecklingen mot en mer småskalig elproduktion i samband med god elförsörjning i Sverige är viktig sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. FOTO: Mostphotos

  Målet är att ha 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 och ha 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. För att nå målen föreslår Energikommissionen att elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030. Kärnkraftsskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start i år, vilket ska finansieras med höjd energiskatt.

  Fastighetsskatten på vattenkraft föreslås sänkas.

  ”Inte blir onödigt administrativt”

  Energikommissionen skriver också att Sverige ska ha ”moderna miljökrav på svensk vattenkraft, men där prövningssystemet utformas på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till den eftersträvade miljönyttan.”

  Vidare föreslår att det ska utredas hur förenklingar kan ske av regelverken och skattelagstiftningen för att underlätta småskalig försäljning av el.

  Slutbetänkandet innehåller en rad förslag, men en majoritet av riksdagspartierna har redan kommit överens om de största stridsfrågorna. I juni förra året enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om den långsiktiga energipolitiken. Det som presenteras nu är förslagen av överenskommelsen.

  Det finns i förslagen inget stoppdatum för kärnkraften.

  Kritik från Svebio

  Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, anser att Energikommissionen misslyckas med att hantera effektfrågan. För att ett 100 procent förnybart elsystem ska bli hållbart och stabil behövs vatten-, sol-, vind- och biokraft som både ger effekt och produktion.

  ”Följden av den här politiken är att vi får mycket förnybar elproduktion där en stor andel är producerad när det inte finns någon efterfrågan eller behov av elen. Vi kommer att få kraftigt svängande elpriser, onödigt höga nätkostnader och vi kommer att utnyttja befintliga kraftvärmeverk dåligt”, skriver Svebio i ett pressutskick.

  Här går det att läsa hela rapporten.

  Relaterade artiklar

  Till toppen