facebooktwittermail d

Lantbruk får företagsbot efter omfattande naturskador

Ett lantbruksföretag i Skåne får betala vite efter att ha plöjt för nära en biotopskyddad lönnallé.

Arkivbild, ej lönnallén i artikeln.
Arkivbild, ej lönnallén i artikeln. FOTO: GÖRAN GUSTAFSON/TT

Enligt ett strafföreläggande som ATL har tagit del av plöjde lantbruksföretaget ”av oaktsamhet” för nära/djupt 500 meter i anslutning till den skyddade allén, vilket har resulterat i omfattande rotskador på ett stort antal träd och barkskador på ett träd.

Företaget måste nu betala en företagsbot på 25 000 kronor för att ha brutit mot miljöbalken.