facebooktwittermail d

”Lantbruk är ingen miljöfarlig verksamhet”

Det är orimligt att jordbruk klassas som miljöfarlig verksamhet. Miljöbalken måste skrivas om så att regelbördan lättar för bonden, skriver Magnus Oscarsson (KD). 

Ladugård.
Det är alltför tungt och ovisst arbete att få tillstånd att bygga nya stallar. Det måste bli lättare att bygga i jordbruket, skriver Magnus Oscarsson. FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/SCANDINAV/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Att producera livsmedel, hur farligt kan det vara? Hur ofta har vi läst om svåra miljöskador från svensk primärproduktion av livsmedel? Jag vet inte om jag kan komma på något enda fall. Därför har en av de saker jag har drivit allra hårdast sedan jag kom in i riksdagen, efter valet 2014, varit att ändra skrivningen i Miljöbalken som gör att djurhållning vid vissa storlekar blir tillståndspliktig enligt Miljöbalken.

För ett antal år sedan lät LRF Mjölk och Hushållningssällskapet göra en kartläggning av ansökningsprocessen för tillståndsärenden där ett av uppdragen var att jämföra villkoren i tillstånden och kartlägga vilka områden som skiljer sig. 

Det var ett dystert resultat där det varierade mellan nio och 24 områden som olika krav ställdes inom, beroende på vilket län man bor i. Självklart leder det till konkurrensnackdel om en företagare har nästan tre gånger så många områden att prestera underlag till miljöprövningen inom jämfört med en annan.

Kartläggningen visar också på stora skillnader i hur lång tid ärendena har tagit, från 260 till över 1 300 dagar. Snittet ligger på 573 dagar, vilket är orimligt lång tid som möjligen fungerar i Myndighetssverige, men verkligen inte i Företagarsverige.

Lantbrukaren hamnar lätt i ett moment 22 där man har projekterat ett stall men inte kan signera kontraktet förrän man vet om och när miljötillståndet kommer att vara klart så att man kan börja bygga. Detta leder också till problem för både leverantör och byggentreprenör att kunna ge ett pris på bygget då sånt är färskvara.

Det är mycket bekymmersamt att miljöinspektörer utbildas med att jordbruk är miljöfarlig verksamhet, vilket märks när det inspekteras på gårdar runt om i landet. I grunden är det en attitydförändring som behövs. Jag vet inget annat land i världen där det kallas miljöfarligt att producera mat!

Det har sannerligen inte varit enkelt att få till en förändring. Utan det har varit en brant uppförsbacke att baxa denna fråga framåt.

Jag har haft interpellationsdebatter med både landsbygdsministrarna Sven-Erik Bucht (S) och Jennie Nilsson (S) samt miljöminister Karolina Skog (MP). Jag har förklarat att det jag hör från lantbrukare är att man tvekar att utveckla sina företag eftersom man mest ser att regelbördorna ökar och för att man är orolig för administration, kostnader och långdragna handläggningstider. Jag har inte fått något gehör över huvud taget. Men skam den som ger sig.

Efter att ha arbetat med detta i nästan två hela mandatperioder fick förslaget äntligen majoritet i kammaren i mitten av juni. Nu finns alltså riksdagsbeslut på att begreppet miljöfarlig verksamhet ej ska vara kvar när det handlar om lantbruk och djurhållning.

Beslutet är en bra början. Men mycket mer måste förändras för att det ska bli enklare och mer lönsamt att driva jordbruk i Sverige.

Vi kristdemokrater vill se en Livsmedelsstrategi 2.0 där det verkligen blir skillnad för Sveriges bönder. För det behövs en ny regering, med ett starkt inflytande från oss kristdemokrater. Det kommer jag fortsatt att arbeta för.

Magnus Oscarsson (KD)

Riksdagsledamot och jordbrukspolitisk talesperson