facebooktwittermail

Länsstyrelserna ska utreda sin egen effektivisering

Länsstyrelsernas administration av jordbruksstöden behöver effektiviseras inför programperioden som börjar 2023. Länsstyrelserna får ett regeringsuppdrag och ett halvår på sig för att reda ut hur det ska gå till.

Sådd av åkerböna med Väderstad spirit 600.
Från och med 2023 gäller en ny jordbrukspolitik inom EU. Den svenska tillämpningen finns ännu bara som ett förslag från Jordbruksverket. (Arkivbild). FOTO: DAVID LARSSON

Förra året, 2020, kostade det totalt 945 miljoner kronor för svenska statens myndigheter att administrera EU-stöd till jordbruk, landsbygd, fiske samt några nationella, mindre stöd. Större delen av det beloppet, 468 miljoner, spenderades av Jordbruksverket, men länsstyrelsernas arbete kostade nästan lika mycket, 441 miljoner kronor.

Från och med 2023 gäller en ny jordbrukspolitik inom EU. Den svenska tillämpningen, i form av en strategisk plan för åren 2023-2027, finns ännu bara som ett förslag från Jordbruksverket. Det förslaget processas nu på Regeringskansliet och ska presenteras för EU-kommissionen före årsskiftet.

Men regeringen vill ändå att länsstyrelserna förbereder sig för vad som väntar om 15 månader.