facebooktwittermail d

Länsstyrelserna ska utreda sin egen effektivisering

Länsstyrelsernas administration av jordbruksstöden behöver effektiviseras inför programperioden som börjar 2023. Länsstyrelserna får ett regeringsuppdrag och ett halvår på sig för att reda ut hur det ska gå till.