facebooktwittermail d

Ändring av jaktlagen ger möjlighet att stoppa viltutfodring

I dag antog regeringen en ny proposition som ger länsstyrelserna möjligheten att begränsa viltutfordring för att minska risken för trafikolyckor eller allvarliga skador på egendom.

Genom en ändring i jaktlagen ska länsstyrelsen från 1 oktober i år kunna stoppa utfodring av vilt (arkivbild).
Genom en ändring i jaktlagen ska länsstyrelsen från 1 oktober i år kunna stoppa utfodring av vilt (arkivbild). FOTO: CECILIA PERSSON

Den nya propositionen som antogs på torsdagen föreslår ändringar i jaktlagen så att länsstyrelserna får möjlighet att i enskilda fall ta beslut om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.

”Det här förslaget ger länsstyrelserna möjlighet att ingripa mot olämplig utfodring i de fall där problemet inte kunnat lösas genom samverkan på frivillig väg. Förslaget utgör därför ett viktigt verktyg i arbetet med att minska det stora antalet skador och trafikolyckor som orsakas av vilt”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i en kommentar.

Frivillig samverkan bäst

Enbart vildsvinsskadorna i jordbruket uppgår till 1,1 miljarder kronor per år, enligt beräkningar från SLU, och i skogen uppskattas viltbetning ge skador till ett värde av mellan sju och 20 miljarder kronor per år. Under 2019 rapporterades dessutom en viltolycka var åttonde minut, dygnet runt, totalt 65 000 olyckor.

Frivillig samverkan inom viltförvaltningen är sannolikt det bästa sättet att komma till rätta med problematiken, skriver regeringen i ett pressmeddelande, men av olika skäl är sådan samverkan inte alltid möjlig. Därför behövs ytterligare verktyg, och där kan möjligheten att begränsa utfodring av vilt bidra.

Redan 2016 las en proposition om ett allmänt förbud mot viltutfodring. Men den röstades ned eftersom den ansågs alltför långtgående. Samtidigt ville riksdagen att regeringen skulle återkomma med ett nytt lagförslag i frågan, och det är alltså den propositionen som antagits i dag.