facebooktwittermail

Länsstyrelser ska hålla koll på vattenläget

Staten rustar för ännu ett torrt år.

Små vattendrag är särskilt känsliga för överuttag av vatten.
Små vattendrag är särskilt känsliga för överuttag av vatten. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Regeringen har beslutat om att uppdra åt samtliga länsstyrelser att kartlägga och analysera vattensituationen på lokal och regional nivå. Länsstyrelserna ska också rapportera om förmågan att hantera en situation där det blir brist på vatten. Uppdragen ska redovisas den 20 maj och den 15 juli.