facebooktwittermail

Länsstyrelsens pollineringsprojekt skadade gravfält

Två fornminnesskyddade gravfält på Öland skadades när vägkanten skulle skrapas som en del i ett pollineringsprojekt. Länsstyrelsen i Kalmar utreds nu för brott mot kulturmiljölagen.

Norra Möckleby.
Norra Möckleby. FOTO: LÄNSSTYRELSEN

Det var i början av december förra året som en arkeolog upptäckte spår av schaktning på två olika ställen på Öland, i Lopperstad och Dörby i Norra Möckleby socken.