facebooktwittermail

Byråkrati utan förnuft stoppar utvecklingen

Jag har råkat ut för länsstyrelsernas byråkrati - eller vansinne, skriver Andreas Habbe i dagens debatt.

Länsstyrelsernas byråkrati gör det svårt och dyrt att bygga på landsbygden, anser Andreas Habbe.
Länsstyrelsernas byråkrati gör det svårt och dyrt att bygga på landsbygden, anser Andreas Habbe. FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det pratas om en ny form av aktivism som tjänstemän på länsstyrelserna ­utövar. Är det så illa eller är det brist på sunt förnuft, förståelse och gott ledarskap?

Det finns flera exempel där beslut av länsstyrelsens handläggare får stora konsekvenser för markägare och brukare. Handläggarna kan själva gömma sig bakom sina handböcker och tolkningar av EU:s direktiv och ser endast till sina arbetsuppgifter inom naturskydd. Det finns ingen på länsstyrelsen som vågar ta ett bredare ansvar som i långa loppet många gånger kan vara bättre för såväl människor som natur och mångfald.

Stenmurar, betesmarker och deras mångfald är varken skapade av naturen eller av länsstyrelsen. De är skapade av bönder i en levande landsbygd. Denna mångfald finns där på grund av att bönder i generationer har brukat marken och många gånger kanske skillnaden i brukandet av mark mellan olika gårdar har lett till ännu större diversitet.

Även jag har nu råkat ut för denna byråkrati eller vansinne, kalla det vad ni vill. Jag vill flytta med min familj till en gård som inte har varit bebodd sedan mitten av 1900-talet. Mina morföräldrar har hållit landskapet runt omkring öppet genom bete.

Denna del av byn ingår nu i ett Natura 2000-område och tomtmarken har som jag ser det felaktigt ritats in i detta av länsstyrelsen. Jag tog kontakt med länsstyrelsen och naivt tänkte jag att de skulle vara behjälpliga med tillstånden som krävs för att få bygga.

Jag fick då till svar att det ”egentligen inte är meningen att det ska exploateras något inom dessa områden” men att det ”inte var meningen att lägga en död hand över området”, citerat handläggaren.

Jag fick även till svar att den befintliga vägen inte kunde rustas upp eftersom vägen innehåller en ”fin flora”. Anslutningar av el och fiber kunde jag bygga via luftledningar, byggtrafiken kunde ersättas med att forsla upp material med traktor och vagn, alternativt bygga en ny väg via en annan sträckning. Allt detta till fördyrande kostnader.

Jag har flera gånger blivit hänvisad till att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar, vilket jag i så fall behöver anlita expertis till konsultarvode för. Länsstyrelsen behöver detta enligt sina handböcker och kan säkert många gånger tvinga fram detta i andra projekt kring städer där varje investerad krona genererar två. För att bygga på landsbygden blir varje in­vesterad krona en förlust med 50 öre.

I byn finns även en gårdstomt som inte berörs av Natura 2000-området. Det är den gård som köptes upp av bolag, numera statliga Sveaskog.

Här har inga mular betat marken efter det och den är nu i stället igenvuxen och förvandlad till skogsmark. En bra affär för de statliga bolagen där marken nu är mer värd som skogsmark än den tidigare betesmarken var. En dålig affär för mångfalden och en levande landsbygd.

I hopp om förändring och för att inga fler markägare avsätter mark och frånsäger sig sin äganderätt vill jag informera om detta. Eftersom länsstyrelsen inte har pengar att sköta om sina naturreservat så kommer de inte att sköta om resterande delar bättre en vad en levande landsbygd gör.

Till våren tror jag även göken ljudligt i sin sång kommer att beskriva handläggarnas brist på förståelse och deras kontraproduktivt utförda naturskydds­arbete som bekostas av våra skattepengar. Koko, koko.

Andreas Habbe

Mösjöhult

Fotnot: Länsstyrelsen Kronoberg har erbjudits replik men avstår.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


FöretagandeLandsbygdsfrågorPolitik