facebooktwittermail d

”Vi trodde de skulle avveckla djurfristaden”

Föreståndaren har djurförbud och föreningen är nedlagd. Men djurfristaden är inte avvecklad. När länsstyrelsen gjorde ett kontrollbesök i februari i år fanns det 122 djur på gården, mest får, höns, häst och nötboskap.