facebooktwittermail

”Vi trodde de skulle avveckla djurfristaden”

Föreståndaren har djurförbud och föreningen är nedlagd. Men djurfristaden är inte avvecklad. När länsstyrelsen gjorde ett kontrollbesök i februari i år fanns det 122 djur på gården, mest får, höns, häst och nötboskap.

Djurfristaden är inte avvecklad. När länsstyrelsen gjorde ett kontrollbesök i februari i år fanns det 122 djur på gården.
Djurfristaden är inte avvecklad. När länsstyrelsen gjorde ett kontrollbesök i februari i år fanns det 122 djur på gården. FOTO: TT

Landsbygdsdirektör Sanna Palomaa var med på kontrollen.