facebooktwittermail d

Länsstyrelsen: "Nu krävs tillstånd för kraftverket"

Rättsläget har ändrats sedan 2009 och det råder ingen tvekan om att det numera krävs tillstånd för kraftverket vid Stångsmåla kvarn. Det säger Elin Wallquist, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Hon pekar på flera prejudicerande domar i mark- och miljööverdomstolen.

– De visar tydligt att en pågående verksamhet som reglering och avledning av vatten för turbindrift kräver tillstånd enligt miljöbalken, säger Elin Wallquist.

Väljer Ingemar Olsson att stänga ned kvarnen måste han söka utrivningstillstånd.

– Området måste återställas men bara den del som påverkar själva vattenförhållandena. Har du till exempel en betongfördämning i vattenfåran ska den bort. En gammal kvarnbyggnad uppe på land kan däremot stå kvar även om driften upphört, säger hon.

LEDARE: Lämna den småskaliga vattenkraften i fred

Numera tillståndspliktig

Även regleringen av vattenhöjden i Stångsmålaån som gjorts två gånger per år i flera hundra år är numera tillståndspliktig.

– Vi kan inte rekommendera honom något i dagsläget men om han ändå ska sluta med kraftproduktionen så kanske det inte är någon idé att fortsätta reglera, säger Elin Wallquist.

LÄS MER: Länsstyrelsen ändrar sig - nu måste kvarnen rivas