facebooktwittermail d

Här söker länsstyrelsen aktivt efter lokala köpare

Länsstyrelsen i Västerbotten är ensam i landet med att publicera aktuella jordförvärvsärenden på webben. 

– Det är fler lokala intressenter per år som anmäler intresse för fastigheter nu än tidigare, säger Jonathan Edmundsson, Länsstyrelsen i Västerbotten.