facebooktwittermail d

Länsstyrelsen i Dalarna vill maximera miljönyttan för vattenkraften

Länsstyrelsen Dalarna ska se över vilka åtgärder som ger störst miljönytta vid Dalälvens vattenkraftverk och dammar. Målet är att påverkan på energisystemet ska bli så liten som möjligt.

Länsstyrelsen Dalarna ska i samverkan med bland annat vattenkraftsbranschen, Havs- och Vattenmyndigheten samt energimyndigheten påbörja arbetet med en plan för att prioriterar vilka miljöåtgärder som ger störst nytta i förhållande till energiförlusten. Laxtrappor och anpassade vattenflöden är till exempel åtgärder som kan bli aktuella. 

Nationellt pilotprojekt

Arbetet går under namnet Hållbar vattenkraft. Det är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla arbetssätt och sprida erfarenheter till andra län och vattensystem. 

– Vi kommer att inleda arbetet med att sammanställa Dalälvens vattenreglering, naturvärden och potentialen för åtgärder, säger Per-Erik Sandberg, chef för miljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna. 

Arbetet ska presenteras våren 2016. 

En avvägning

Behovet av miljöåtgärder och vattenkraftens betydelse för samhällets energiförsörjning ska belysas och avvägas i förhållande till varandra. Samtidigt ska effekterna på andra samhällsintressen vägas in. 

– Vattenkraftens funktion att utjämna elproduktionen i förhållande till variationer i efterfrågan, under dygnet och mellan sommar/vinter, ska påverkas så lite om möjligt, säger Per-Erik Sandberg.