facebooktwittermail d

Länsstyrelsen gör färre kontroller på gårdar än planerat

Mycket få av de gårdar som producerar livsmedel kontrolleras. I fjol skedde till och med färre kontroller än pandemiåret dessförinnan, visar en rapport från Livsmedelsverket.