facebooktwittermail d

Länsstyrelsen måste göra om felaktig indragning av tillstånd

Nu tvingas länsstyrelsen att göra om och göra rätt. Det sedan Kammarrätten fastslagit att ett beslut om att återkalla tillståndet att bedriva hästverksamhet skickats till fel mottagare.

När länsstyrelsen drog in tillståndet för ridskole- och lägerverksamheten skickades det till fel mottagare. Nu måste processen troligen tas om. Arkivbild.
När länsstyrelsen drog in tillståndet för ridskole- och lägerverksamheten skickades det till fel mottagare. Nu måste processen troligen tas om. Arkivbild. FOTO: TT

Förra året beslöts att tillståndet för en hästföretagare i södra Sverige, som bland annat bedriver ridskole- och lägerverksamhet, skulle dras in. Det efter många år av upprepade förelägganden om brister i hästhållningen.

Själv har företagaren hela tiden hävdat att alla brister alltid åtgärdats direkt.

Hästföretagaren överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten, som dock avslog överklagandet. Det betydde att hästföretagaren var tvungen att upphöra med ridskoleverksamheten så snart beslutet vunnit laga kraft.

Bakläxa

Men hästföretagaren menade att beslutet riktats mot fel mottagare och överklagade till nästa insats. Kammarrätten ger nu länsstyrelsen bakläxa. Tillståndet innehas av bolaget bakom verksamheten och inte ägaren, som var den som länsstyrelsen riktade sig till.

Nu får länsstyrelsen göra om och göra rätt. Chefsveterinären vid aktuell länsstyrelse uppger till Hippson att man endera kommer att överklaga Kammarrättens beslut eller dra in tillståndet på nytt, nu till rätt mottagare.