facebooktwittermail

Länsstyrelsen: Avsättning ska bygga på frivillighet

Avsättningen av kalkbarrskog ska bygga på frivillighet. 

– Det är inte så vi skulle tvinga någon även om det finns tvingande lagstiftning, säger Per Sander, chef för naturskydd och förvaltning på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Husfasad med bokstavsskylt som säger Länsstyrelsen.
Per Sander, chef för naturskydd och förvaltning på Länsstyrelsen i Jämtlands län, tycker att skogsägarna oavsett inställning borde överväga en eventuell reservatbildning (arkivbild). FOTO: PATRIK C ÖSTERBERG/TT

Kalkbarrskogarna kring Storsjön och längre norrut mot Strömsund bedöms av Länsstyrelsen innehålla väldigt höga naturvärden med marksvampar som är unika för trakten, vissa arter återfinns endast på enstaka ställen i landet och resten av världen enligt myndigheten.