facebooktwittermail d

Länsstyrelse ber om stormpengar

Länsstyrelsen i Kronobergs län ber staten 2,3 miljoner extra i anslag för stormen Pers härjningar. Myndigheten behöver extrapengar bland annat för att den var samordnande i krisarbetet tillsammans med kommuner och räddningstjänst. I förebyggande syfte behövs det mer resurser för att informera om granbarkborrerisken och för att hantera de tillstånd och samråd som Eons arbete med att gräva ned elkablar kräver.
ATL