facebooktwittermail

Ändrat klimat ger nya risker i skogen

– Mångfald är naturens eget försäkringsbolag, och det är skogsägarna som sitter på risken.

Det säger Johan Litsmark på Länsförsäkringar, som ser över risken för skogsskador kopplat till ett ändrat klimat.

Både skadekostnaderna för skog och försäkringsbolagens kostnad för återförsäkring ökar. Det kan komma att påverka premierna framöver.
Både skadekostnaderna för skog och försäkringsbolagens kostnad för återförsäkring ökar. Det kan komma att påverka premierna framöver. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Johan Litsmark, produktspecialist lantbruk på Länsförsäkringar, ser att förutsättningarna för skogsförsäkringar förändras.