facebooktwittermail d

Långvariga effekter av kalavverkning

Fortfarande 50 år efter kalavverkning är det skillnader i vilka svamparter som finns i brukad skog jämfört med orörd.