facebooktwittermail d

Långt till skogsavtal i Forest Europe

Det är långt kvar till ett bindande skogsavtal för Europa när det frivilliga skogssamarbetet samlar skogsministrar i Madrid.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid det första av två ministermöten i Madrid som Forest Europe håller i veckan. Vid dagens möte väntas de 46 deltagande länderna ställa sig bakom en rad uttalanden om bland annat skogens betydelse i en grön ekonomi och framtida utmaningar och möjligheter. Uttalandena är på en väldigt allmän nivå.

Sven-Erik Bucht missar dock den andra dagen av möten, då han ska vara på Elmia. Då ska ministrarna diskutera arbetet med att ta fram ett bindande skogsavtal för Forest Europes medlemmar. Det går långsamt. Förhandlingarna startade 2011 med förhoppningar om avslut inom ett par år.

Nu ska ministrarna ta ställning till ett avtalsutkast, men de väntas inte gå längre än att enas om att det är ett underlag för vidare förhandlingar. I ett planerat uttalande läggs ribban för hur snabbt ett avslut kan nås rätt lågt. Där står att Forest Europe senast 2020 ska "undersöka möjliga vägar att finna gemensam mark för det juridiskt bindande avtalet."

I och med ministerrådet tar Sverige också plats i Forest Europes styrkommitté. Fem länder har plats där, och de står på ett rullande schema värd för de ministermöten som sedan 2003 hållits vart fjärde år. Ändras inte det systemet blir det Sveriges tur att vara arrangör 2031.